ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zadarmo z pevnej linky v Poľsku)

+48 22 521 10 10

(volanie z mobilných telefónov alebo zo zahraničia bude účtované)

Doklady vyžadované počas registrácie vozidla – predplatený účet

  Podľa typu užívateľského účtu, užívateľ musí predložiť nasledujúce doklady/informácie:

  - predplatný osobný účet:

  • občiansky preukaz alebo pas,
  • evidenčné číslo vozidla,
  • splnomocnenie na podpísanie dohody (v prípade, keď je dohoda uzatváraná treťou osobou v mene a na účet iného subjektu/ osoby),
  • priezvisko a meno majiteľa, kontaktné údaje (adresa, email, telefónne číslo) v prípade, keď majiteľom daného vozidla je právnická osoba – firemné údaje, ako sú: názov spoločnosti, adresa, právna forma, daňové identifikačné číslo, číslo a séria občianskeho preukazu alebo pasu osoby zastupujúcej spoločnosť, registračné dokumenty spoločnosti (výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra, alebo iné ekvivalentné dokumenty používané v danom štáte, ktoré potvrdzujú vznik danej právnickej osoby).

  - predplatný anonymný účet: nie sú vyžadované žiadne doklady ani informácie