ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zadarmo z pevnej linky v Poľsku)

+48 22 521 10 10

(volanie z mobilných telefónov alebo zo zahraničia bude účtované)

Porovnanie účtov

  Užívateľský účet je súbor dát o vozidlách užívateľa registrovaných v systéme viaTOLL, zvolených spôsoboch platby, kanáloch komunikácie, vykonaných transakciách a v prípade predplateného účtu disponibilných peňažných prostriedkoch. Každý účet môže mať pripísané jedno alebo viac vozidiel.

  Existujú dva typy užívateľských účtov: predplatený účet (pre-pay) a účet s odročenou splatnosťou (post-pay). Užívatelia predplatených účtov musia mať pred využitím spoplatnenej cesty na svojich účtoch dostatok finančných prostriedkov. Mýto účtované za jazdu vozidiel pripísaných užívateľskému účtu po spoplatnených úsekoch cestnej siete znižuje výšku peňažných prostriedkov na účte užívateľa. V prípade účtu s odročenou splatnosťou (post-pay) zostatok na účte zahŕňa sumu pohľadávok, ktorá musí byť zaplatená za všetky vozidlá evidované v rámci účtu ku koncu zúčtovacieho obdobia uvedeného v zmluve.

   

  Rozdiely

  Predplatený účet

  Predplatný účet na držiteľa (anonymný)

  Účet s odročenou splatnosťou

  Registrácia v systéme

  V zákazníckom mieste po podpísaní dohody

  Žiadna registrácia, bez podpisu dohody

  V zákazníckom mieste po podpísaní dohody

  Cena jednotky viaAUTO

  135PLN s DPH*

  135PLN s DPH*

  135PLN s DPH*

  Maximálna suma, ktorú je možné doplniť na užívateľský účet

  Zostatok na užívateľskom účte nesmie byť vyšší ako 1000 PLN vynásobených počtom vozidiel priradených k účtu.

  neuvádza sa

  neuvádza sa

  Minimálna suma dobitia účtu užívateľa predstavuje

  50 PLN**

  50 PLN**

  neuvádza sa

  Minimálna hranica upozornenia

  20 PLN krát počet vozidiel priradených k danému účtu.

  20 PLN

  neuvádza sa

  Čo sa stane, ak účet dosiahne minimálnu hranicu?

  Keď zostatok predplatného účtu klesne pod 20 PLN, palubná jednotka viaAUTO vydá dvojitý signál (keď je zostatok vyšší ako minimálny prah, viaAUTO vydáva jeden signál). Keď zostatok účtu bude nižší ako 20 PLN (suma potrebná na uhradenie prejazdu najdlhším spoplatneným úsekom diaľnice), mýtna závora sa počas vjazdu neotvorí automaticky, a užívateľ musí použiť ručný spôsob úhrady (pri vjazde si musí prevziať lístok, a pri výjazde zo spoplatneného úseku zaplatiť za daný prejazd), alebo môže dobiť danú palubnú jednotku.

  Keď zostatok predplatného účtu dosiahne prah nastavený počas registrácie, palubná jednotka viaAUTO priradená k tomuto účtu vozidla, vydá dvojitý signál (keď je zostatok vyšší ako minimálny prah, viaAUTO vydáva jeden signál). Keď zostatok účtu bude nižší ako 20 PLN (suma nevyhnutná na uhradenie prejazdu najdlhším spoplatneným úsekom diaľnice), mýtna závora sa počas vjazdu neotvorí automaticky, a užívateľ musí použiť ručný spôsob úhrady (pri vjazde si musí prevziať lístok, a pri výjazde zo spoplatneného úseku zaplatiť za daný prejazd), alebo môže dobiť daný účet.

  neuvádza sa

  Termín vyúčtovania elektronického poplatku

  Poplatky za prejazd spoplatnených úsekov ciest, ktoré vykonajú vozidlá priradené k danému užívateľskému účtu, automaticky znižujú prostriedky dostupné na danom účte.

  Poplatky za prejazd vozidiel spoplatnenými úsekmi ciest, automaticky znižujú prostriedky užívateľa.

  Platba sa vykonáva po skončení vyúčtovacieho obdobia s 14 dňovou lehotou splatnosti počítanou od dátumu vystavenia ťarchopisu za dané obdobie.

  Užívateľský účet

  Účet je vytváraný na základe každej podpísanej dohody. Jedna dohoda sa týka jedného alebo viacerých vozidiel.

  Vytváraný je anonymný účet, osobitne pre každú palubnú jednotku

  Účet je vytváraný na základe každej podpísanej dohody. Jedna dohoda sa týka jedného alebo viacerých vozidiel.

  Finančné zabezpečenie

  neuvádza sa

  neuvádza sa

  Povinné – môže mať formu: bankovej záruky, poistnej záruky, finančnej záruky, príslušného zaručenia (napr. od vystavovateľa flotilovej karty)

  Ukončenie dohody

  • od dohody môže odstúpiť operátor systému, keď užívateľ nedodržiava ustanovenia dohody
  • môžu vypovedať obe strany – písomnou formou s okamžitou platnosťou

  V prípade palubných jednotiek viaAUTO, ktoré boli kúpené vo webovom obchode sklep.viatoll.pl, v procese odstúpenia od dohody, registrácia v systéme viaTOLL nie je potrebná.

  • od dohody môže odstúpiť operátor systému, keď užívateľ nedodržiava ustanovenia dohody
  • môžu vypovedať obe strany – písomnou formou s dvojmesačnou výpovednou lehotou s účinnosťou na koniec kalendárneho mesiaca.

  Prístup k Zákazníckemu panelu

  Zaregistrovaný užívateľ sa môže prihlásiť do Užívateľského panela, prostredníctvom ktorého môže medzi iným kontrolovať prejazdy a náklady; vygenerovať výkaz transakcií, či upraviť údaje užívateľa;

  Užívateľ má prístup k zákazníckemu panelu, v ktorom môže kontrolovať prejazdy a poplatky, ako aj vygenerovať výkaz operácií.

  Zaregistrovaný užívateľ sa môže prihlásiť do Užívateľského panela, prostredníctvom ktorého môže medzi iným kontrolovať prejazdy a náklady; vygenerovať výkaz transakcií, či upraviť údaje užívateľa.

  * propagačné cena 25 PLN

  ** počas akcie je minimálna suma dobitia 20 PLN