ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zadarmo z pevnej linky v Poľsku)

+48 22 521 10 10

(volanie z mobilných telefónov alebo zo zahraničia bude účtované)

Kalkulačka záruky

  Užívateľ používajúci konto s odročenou splatnosťou je povinný predložiť príslušné zabezpečenie celkovej hodnoty očakávaných poplatkov.

  Toto zabezpečenie môže byť vo forme:

  • neodvolateľnej a bezpodmienečnej bankovej záruky, splatnej na prvé požiadanie,
  • neodvolateľnej a bezpodmienečnej poisteneckej záruky, splatnej na prvé požiadanie,
  • hotovostnej.

  Pokiaľ Užívateľ využíva príslušné ručenie zo strany dodávateľa karty, takéto zabezpečenie je jediným vyžadovaným zabezpečením.

  Užívateľ je povinný udržiavať a doplňovať záruku počas celého obdobia platnosti Zmluvy, s výnimkou následkov ustanovených vo "General Terms and Conditions of a Post-Pay Account User Agreement (viaAUTO)". Tam sa tiež nachádza presný vzorec na výpočet záruky.

  Ak chcete samostatne vypočítať výšku zabezpečenia, uveďte počet zaregistrovaných vozidiel a priemerné množstvo kilometrov, ktoré každé z nich prejde v priebehu jedného mesiaca.