ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zadarmo z pevnej linky v Poľsku)

+48 22 521 10 10

(volanie z mobilných telefónov alebo zo zahraničia bude účtované)

Reklamácie

  Užívatelia systému viaTOLL, ktorí chcú zložiť reklamáciu, alebo položiť otázku, môžu využiť nasledujúce formy kontaktu:

  • E-mail zaslaný na adresu info@viatoll.pl
  • Telefonický kontakt s Telefonickým zákazníckym centrom (informácie sú poskytované v poľštine, angličtine, nemčine a ruštine):
   • 800 101 101 (bezplatné číslo z pevných sietí v Poľsku)
   • + 48 22 521 10 10 (pre volania z mobilných telefónov a zo zahraničia, cena hovoru podľa cenníka vášho operátora)
  • Fax zaslaný na číslo: +48 22 521 10 11
  • List zaslaný na adresu: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań
  • Reklamáciu môžete zložiť osobne v ktoromkoľvek Zákazníckom centre, ktoré obsluhuje užívateľov viaAUTO

  V reklamačných hláseniach podaných e-mailom, alebo zaslaných listom či faxom, musia byť uvedené identifikačné údaje užívateľa, tzn. identifikátor zmluvy a/alebo identifikátor užívateľa.

  Finančné reklamácie prijímame iba v písomnej forme na vyplnenom a podpísanom reklamačnom formulári.

  Odpovede na dopyty užívateľov udeľujeme v poľštine, nemčine, ruštine a angličtine. Každé hlásenie – otázka alebo reklamácia – dostáva vlastné identifikačné číslo, ktoré umožňuje jednoducho sledovať stav hlásenia.