ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zadarmo z pevnej linky v Poľsku)

+48 22 521 10 10

(volanie z mobilných telefónov alebo zo zahraničia bude účtované)

Slovníček

  Elektronické mýto – poplatok za jazdu po vyznačenej sieti spoplatnených ciest uhrádzaný elektronicky prostredníctvom systému viaTOLL. Právnym základom pre elektronické mýto je Zákon o verejných komunikáciách z 21. marca 1985 (Z. z. 1985, č. 14, čiastka 60, v znení neskorších zmien).

  Mýto – poplatok za jazdu po vyhradených úsekoch diaľnic v správe Národnej diaľničnej spoločnosti platený v hotovosti na mýtnych staniciach. Právnym základom pre výber mýta je Zákon o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde (Z. z. 1994, č. 127, čiastka 627, v znení neskorších zmien). Vodiči motorových vozidiel a jazdných súprav s prípustnou celkovou hmotnosťou ≤ 3,5 tony môžu platiť mýto v hotovosti na mýtniciach alebo elektronicky prostredníctvom systému elektronického výberu mýta viaTOLL.

  Elektronický systém výberu mýta viaTOLL – systém elektronického účtovania mýta na cestách, ktoré sú zahrnuté do tohto systému. V Poľsku má systém vlastný názov viaTOLL. Pre vodičov motorových vozidiel alebo jazdných súprav s prípustnou celkovou hmotnosťou ≤ 3,5 tony je systém viaTOLL alternatívou k manuálnemu spôsobu platenia mýta na mýtniciach za jazdu po vybraných úsekoch spoplatnených diaľnic v správe poľskej Národnej diaľničnej spoločnosti.

  Spoplatnené úseky - vybrané úseky diaľnic v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, na ktorých sa vyberá mýto a vodičom motorových vozidiel a jazdných súprav s prípustnou celkovou hmotnosťou ≤ 3,5 tony na nich bude sprístupnená služba elektronického mýta (viaTOLL).

  Užívateľský účet - je súbor dát obsahujúci údaje o vozidlách užívateľa registrovaných v systéme viaTOLL, zvolených spôsoboch platby, vykonaných transakciách a disponibilných peňažných prostriedkoch. Existujú dva druhy účtov: s predplatným spôsobom úhrady mýta (pre-pay) a so splatnosťou po dodaní služby (post-pay).

  viaAUTO – palubná jednotka pre motorové vozidlá a súpravy motorových vozidiel s celkovou prípustnou hmotnosťou do 3,5 tony, ktorá prostredníctvom komunikácie s anténami umiestnenými na mýtnych bránach účtuje mýto v systéme viaTOLL. Bez palubnej jednotky elektronické účtovanie mýta nie je možné. Ak vodič vozidla vybaveného jednotkou viaAUTO, po zvolení patrične označeného jazdného pruhu prejde mýtnicou, systém viaTOLL automaticky účtuje platbu za jazdu a automaticky dvíha závoru. Bez palubnej jednotky viaAUTO nie je možné elektronické účtovanie mýta.

  Motorové vozidlo alebo jazdná súprava s celkovou prípustnou hmotnosťou ≤ 3,5 tony – vozidlo, ktoré povinne hradí mýto na spoplatnených úsekoch diaľnic. Vodičom týchto vozidiel bude sprístupnená služba elektronického platenia mýta viaTOLL na spoplatnených diaľniciach v správe poľskej Národnej diaľničnej spoločnosti. Medzi tieto vozidlá patria najmä:

  • osobné motorové vozidlá a osobné motorové vozidlá s prívesom s celkovou hmotnosťou ≤ 3,5 tony;
  • dodávkové motorové vozidlá a dodávkové motorové vozidlá s prívesom s celkovou hmotnosťou ≤ 3,5 tony.
  • mikrobusy s celkovým počtom miest na sedenie do 9 a mikrobusy s prívesom s celkovou hmotnosťou ≤ 3,5 tony.

  GVW – prípustná celková hmotnosť vozidla aj s nákladom. GVW každého vozidla je uvedená v osvedčení o evidencii.