ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zadarmo z pevnej linky v Poľsku)

+48 22 521 10 10

(volanie z mobilných telefónov alebo zo zahraničia bude účtované)

eNOTA – príručka

  1. Aké sú výhody eNoty?

  • k eNote máte vďaka internetu prístup z ľubovoľného miesta na svete, v každej chvíli – 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku
  • šetrí čas – elektronický ťarchopis dostanete rýchlejšie, ako dokument v papierovej verzii
  • ekológia – elektronické dokumenty namiesto papierových chránia životné prostredie
  • máte istotu, že sa ťarchopis nestratí a nedostane sa do nepovolaných rúk
  • ťarchopis si môžete prevziať a uložiť (archivovať) na vašom počítači
  • hlásenie o novom vystavenom ťarchopise zasielame na vami uvedenú emailovú adresu

  2. Čo je to eNota?

  Je to ťarchopis vystavený elektronicky, týka sa tak dohôd v predplatnom režime ako aj dohôd s odloženou lehotou splatnosti, a je sprístupnený užívateľom prostredníctvom portálu eNota.

  V eNote sú tie isté údaje ako na tlačenom ťarchopise, a eNota nahradzuje tradičný dokument v papierovej forme.

  3. Čo je to portál eNota a ako môžem získať prístup?

  Prostredníctvom portálu eNota sú elektronicky sprístupnené ťarchopisy (k dohodám v predplatnom režime ako aj k dohodám s odloženou lehotou splatnosti). Portál je prístupný po prihlásení sa do systému priamo na webovej stránke enota.viatoll.pl alebo prostredníctvom záložky eNota na webovej stránke www.viatoll.pl.

  Ak chcete portál používať, musíte uviesť vašu emailovú adresu v zákazníckom paneli, vybratím z hlavného menu voľby „Údaje zákazníka”. Následne zaznačte políčko voľby eNota a uveďte správnu emailovú adresu. Keď uvediete vašu emailovú adresu nezabudnite uložiť vykonané zmeny.

  Informácie o vytavení eNoty budú posielané na uvedenú emailovú adresu. Spolu so zaslaním prvého hlásenia dostanete aj podrobné informácie o spôsobe prihlásenia a aktivačný odkaz, ktorý umožňuje nastaviť individuálne heslo, ktoré budete používať na prihlasovanie do portálu eNota.

  4. Kto môže používať eNoty?

  eNoty môže používať každý užívateľ, ktorý má v systéme zaregistrovanú emailovú adresu priradenú k eNote v zákazníckom paneli.

  5. Ako môžem skontrolovať, či mám v systéme definovanú emailovú adresu?

  Môžete to overiť po prihlásení do zákazníckeho panela, vyberajúc voľbu „Údaje zákazníka“, alebo v Telefonickom zákazníckom centre volajúc na číslo 800 101 101 (bezplatný hovor z pevných liniek v Poľsku) alebo na číslo +48 225 211 010 (pre volania z mobilných telefónov a zo zahraničia, hovor spoplatnený podľa cenníka vášho operátora).

  6. Môžem súčasne dostávať ťarchopis v elektronickej aj v papierovej forme?

  Zákazník môže ťarchopisy dostávať iba v jednej forme: papierovej alebo elektronickej.

  7. Je na zobrazovanie elektornických ťarchopisov potrebná osobitná aplikácia? 

  Na čítanie elektronických ťarchopisov stačí zadarmo dostupná aplikácia Adobe Reader.

  8. Ako sa dozviem, že bol vystavený ťarchopis eNota?

  Vždy po vystavení eNoty užívateľ dostane na definovanú emailovú adresu priradenú k eNote informáciu o vystavení nového ťarchopisu, ktorý je už dostupný v portáli eNota.

  9. Aké sú poplatky za používanie portálu eNota?

  Za používanie portálu eNota neúčtujeme žiadne poplatky.

  10. Nastavil som emailovú adresu ale eNotu som nedostal

  Príčina, prečo ste nedostali správu o vystavení nového ťarchopisu v portáli eNota / aktivačného odkazu, môže byť uvedenie nesprávnej emailovej adresy v zákazníckom paneli, alebo v danom mesiaci neboli registrované žiadne transakcie, alebo ste v nastaveniach nezaznačili políčko eNota.

  11. Budem mať prístup k svojmu účtu v portáli eNota aj po ukončení dohody?

  Áno. Užívateľ sa bude môcť prihlásiť do portálu eNota a využívať všetky dostupné funkcie počas 60 dní od momentu zatvorenia užívateľského účtu v systéme viaTOLL.

  12. Mám niekoľko dohôd, ktoré sú priradené k jednému užívateľskému účtu, môžem zadať iné emailové adresy pre jednotlivé dohody?

  Nie. Ak máte niekoľko dohôd, ktoré sú priradené k jednému užívateľskému účtu, môžete zadať iba jednu emailovú adresu, na ktorú budete po každom vystavení eNoty dostávať informáciu o tom, že sa v portáli eNota objavil nový ťarchopis.

  13. Mám iné otázky týkajúce sa portálu eNota

  Ak máte iné otázky týkajúce sa portálu eNota kontaktuje telefonické zákaznícke centrum, volajte na číslo 800 101 101 (bezplatný hovor z pevných liniek v Poľsku) alebo na číslo +48 225 211 010 (pre volania z mobilných telefónov a zo zahraničia, hovor spoplatnený podľa cenníka vášho operátora).