ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zadarmo z pevnej linky v Poľsku)

+48 22 521 10 10

(volanie z mobilných telefónov alebo zo zahraničia bude účtované)

Slovníček

  Mýto – poplatok za jazdu po vyhradených úsekoch diaľnic v správe Národnej diaľničnej spoločnosti platený v hotovosti na mýtnych staniciach. Právnym základom pre výber mýta je Zákon o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde (Z. z. 1994, č. 127, čiastka 627, v znení neskorších zmien). Vodiči motorových vozidiel a jazdných súprav s prípustnou celkovou hmotnosťou ≤ 3,5 tony môžu platiť mýto v hotovosti na mýtniciach alebo elektronicky prostredníctvom systému elektronického výberu mýta viaTOLL.

  Poplatnené úseky - vybrané úseky diaľnic v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, na ktorých sa vyberá mýto a vodičom motorových vozidiel a jazdných súprav s prípustnou celkovou hmotnosťou ≤ 3,5 tony na nich bude sprístupnená služba elektronického mýta (viaTOLL).

  Motorové vozidlo alebo jazdná súprava s celkovou prípustnou hmotnosťou ≤ 3,5 tony – vozidlo, ktoré povinne hradí mýto na spoplatnených diaľniciach. Vodičom týchto vozidiel bude 1. júna 2012 sprístupnená služba elektronického platenia mýta viaTOLL. Medzi tieto vozidlá patria najmä:

  • osobné motorové vozidlá a osobné motorové vozidlá s prívesom s celkovou hmotnosťou ≤ 3,5 tony;
  • dodávkové motorové vozidlá a dodávkové motorové vozidlá s prívesom s celkovou hmotnosťou ≤ 3,5 tony.
  • mikrobusy s celkovým počtom miest na sedenie do 9 a mikrobusy s prívesom s celkovou hmotnosťou ≤ 3,5 tony.