ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zadarmo z pevnej linky v Poľsku)

+48 22 521 10 10

(volanie z mobilných telefónov alebo zo zahraničia bude účtované)

Kontrola

    Elektronický výber mýta viaTOLL zahŕňa aj kontrolný systém, ktorý overuje, či je vozidlo povinné hradiť mýtne poplatky, a ak áno, či sú uhradené. Kontrolné oprávnenie majú inšpektori Inšpekcie cestnej premávky.

    Kontrolné stanice (pevné a prenosné) sú vybavené zariadeniami, ktoré umožňujú overiť, či vozidlá majú nainštalované zariadenie viaBOX a či je nainštalované správne; dodatočne môžu tiež kontrolovať platby za prejazd. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí bude táto informácia spolu s automaticky vygenerovanou snímkou vozidla zaslaná do kontrolného centra. Pracovníci v centre budú tieto informácie verifikovať. Ak bude porušenie povinnosti hradenia poplatku potvrdené, táto informácia bude odoslaná Mobilným kontrolným útvarom, ktoré budú obsluhovať inšpektori Inšpekcie cestnej premávky. Ich úlohou bude zadržanie vozidla, ktoré spáchalo priestupok, vyhotovenie kontrolnej správy a rozhodnutie o zahájení správneho konania, ktorého cieľom bude vymôcť správnu pokutu za neuhradenie elektronického mýtneho. Čo sa týka vozidiel registrovaných v zahraničí, inšpektori budú oprávnení do okamihu uhradenia pokuty vozidlo zadržať.

    Pozrite si krátku animáciu, na ktorej je predstavená schéma vykonávanie kontroly poplatkov vyberaných systémom viaTOLL:

    Keď systém odhalí nejaký problém, posiela o tom hlásenie Mobilným kontrolným jednotkám. Nasledujúca animácia predstavuje schému, ako tieto jednotky fungujú: