ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zadarmo z pevnej linky v Poľsku)

+48 22 521 10 10

(volanie z mobilných telefónov alebo zo zahraničia bude účtované)

Zákaznícke miesta

  Rozsah poskytovaných služieb – pozrite si, čo môžete v jednotlivých typoch Zákazníckych miest vybaviť. ZÁKAZNÍCKE MIESTA viaTOLL
  Kontaktné miesta Prihraničné distribučné miesta Distribučné miesta
  Informačné materiály o systéme viaTOLL a o s ním súvisiacich službách
  Vstupná registrácia v systéme viaTOLL
  Plná registrácia v systéme viaTOLL predplatený účet
  účet s odročenou splatnosťou
  Skontrolovať užívateľský účet
  Dobiť účet
  Uhradiť ťarchopis – účet s odloženou lehotou splatnosti
  Požiadať o zoznam vykonaných transakcií v predplatnom režime
  v režime s odloženou lehotou splatnosti
  Pridať alebo odstrániť vozidlá priradené k danej dohode v predplatnom režime
  v režime s odloženou lehotou splatnosti
  Upraviť dohodu (napr. zmena adresy, kontaktných údajov ap.) predplatený účet
  účet s odročenou splatnosťou
  Pozastaviť/aktivovať účet vozidla
  Prevziať viaBOX po uhradený zálohy predplatený účet
  účet s odročenou splatnosťou
  Opätovne personalizovať viaBOX v predplatnom režime
  v režime s odloženou lehotou splatnosti
  Vymeniť palubné jednotky viaBOX pre dohody v predplatnom režime
  v režime s odloženou lehotou splatnosti
  Zložiť sťažnosť týkajúcu sa fungovania systému viaTOLL alebo palubnej jednotky viaBOX
  Nahlásiť všeobecný a technický problém, ako aj zložiť finančnú reklamáciu písomnou formou
  Nahlásiť krádež, stratu alebo technické problémy s viaBOX
  Ukončiť dohodu v predplatnom režime
  v režime s odloženou lehotou splatnosti