ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zadarmo z pevnej linky v Poľsku)

+48 22 521 10 10

(volanie z mobilných telefónov alebo zo zahraničia bude účtované)

Reklamácie

  Užívatelia systému viaTOLL, ktorí chcú zložiť reklamáciu, alebo položiť otázku, môžu využiť nasledujúce formy kontaktu:

  • Formulár „Nahlásenie problému”, ktorý je dostupný v Zákazníckom panely (po prihlásení sa na www.viatoll.pl)
  • E-mail zaslaný na adresu info@viatoll.pl
  • Telefonický kontakt s Telefonickým zákazníckym centrom (informácie sú poskytované v poľštine, angličtine, nemčine a ruštine):
   • 800 101 101 (bezplatné číslo z pevných sietí v Poľsku)
   • + 48 22 521 10 10 (pre volania z mobilných telefónov a zo zahraničia, cena hovoru podľa cenníka vášho operátora)
  • Fax zaslaný na číslo: +48 22 521 10 11
  • List zaslaný na adresu: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań
  • Osobne v hociktorom Kontaktné mieste alebo Distribučnom mieste.

  V reklamačných hláseniach podaných e-mailom, alebo zaslaných listom či faxom, musia byť uvedené identifikačné údaje užívateľa, tzn. identifikátor zmluvy a/alebo identifikátor užívateľa.

  Finančné reklamácie prijímame iba v písomnej forme na vyplnenom a podpísanom reklamačnom formulári.

  Odpovede na dopyty užívateľov udeľujeme v poľštine, nemčine, ruštine a angličtine. Každé hlásenie – otázka alebo reklamácia – dostáva vlastné identifikačné číslo, ktoré umožňuje jednoducho sledovať stav hlásenia.

  Problém: Potrebné údaje:
  viaBOX nefunguje správne V hlásení musia byť uvedené nasledujúce informácie:
  • dátum,
  • približný čas prejazdu,
  • úsek,
  • č. cesty, kde došlo k danej udalosti.
  viaAUTO nefunguje správne
  Kredit na účte užívateľa sa nedobil Platba v hotovosti:
  • originál/kópia pokladničného bloku potvrdzujúceho dobitie účtu/poplatok za prejazd,
  • dátum,
  • informácia o mieste udalosti,
  • suma dobitia/poplatku za prejazd
  Platba platobnou kartou/tankovacou kartou:
  • 4 posledné číslice čísla karty, ktorou bola realizovaná platba,
  • dátum,
  • informácia o mieste udalosti,
  • suma dobitia/poplatku za prejazd
  Kredit na účte užívateľa sa dobil nesprávne
  Nesprávne zaúčtovaný poplatok
  Vrátenie zostatku zo zmluvy
  Vrátenie kaucie za palubnú jednotku viaBOX Ak chcete získať späť kauciu za palubnú jednotku, musíte jednotku vrátiť v: V hlásení musia byť uvedené nasledujúce informácie:
  • informácie o tom, kedy bude jednotka vrátená,
  • informácie o spôsobe platby za jednotku (hotovosť alebo karta).
  Vrátená palubná jednotka nemôže mať žiadne stopy používania.

  Pripomíname, že v súlade s Všeobecnými podmienkami zmluvy § 7 ods. 1: "Každé vrátenie sa bude uskutočňovať takým istým platobným spôsobom, akým bola daná platba vykonaná Používateľom. Ak nebude možné vykonať vrátenie tou istou metódou, vtedy sa vrátenie vykoná na bankový účet, ktorý uviedol Používateľ."

  V prípade, ak sa suma kaucie má vrátiť na bankový účet, užívateľ musí uviesť údaje potrebné na vykonanie bankového prevodu – meno majiteľa účtu, názov banky a číslo bankového účtu. V prípade, ak sa suma kaucie má vrátiť na zahraničný, t.j. účet nevedený v Poľskej republike, užívateľ musí uviesť číslo IBAN a identifikátor SWIFT banky.

  Dodatočne informujeme, že najrýchlejší spôsob vrátenia kaucie je vrátenie sumy kaucie na platobnú kartu, ktorou bola realizovaná platba za kauciu.