ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zadarmo z pevnej linky v Poľsku)

+48 22 521 10 10

(volanie z mobilných telefónov alebo zo zahraničia bude účtované)

Klasifikátor vozidiel

  Toto náradie pri výpočte výšky poplatku v PLN elektronicky účtovaného za každý kilometer prejazdu rýchlostnými cestami, diaľnicami a štátnymi cestami ukazuje, či sa na vozidlo vzťahuje povinnosť uhradiť poplatok prostredníctvom systému viaTOLL. Výška elektronicky účtovaného poplatku závisí od maximálnej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla alebo súpravy vozidiel (napr. vozidlo s prívesom) a od emisnej triedy vozidla.

  Ak chcete vypočítať výšku elektronicky účtovaného poplatku, musíte zadať emisnú triedu vozidla a vybrať príslušnú kategóriu vozidla.

  Používajúc Náradie na klasifikáciu vozidiel užívateľ automaticky prijíma "Všeobecné podmienky používania predplateného konta vo veci potvrdenia podmienok používania spoplatnených ciest a vo veci podmienok a zásad sprístupnenia systému viaBOX", "Všeobecné podmienky používania konta s odročenou splatnosťou vo veci potvrdenia podmienok používania spoplatnených ciest a vo veci podmienok a zásad sprístupnenia systému viaBOX" a Zákon o verejných komunikáciách z dňa 21. marca 1985 (Zb. z. 1985, č. 14, pol. 60 v znení neskorších predpisov)

  Emisná trieda

  Ako určiť emisnú triedu vozidla?

  Emisná trieda vozidla je uvedená v technickom preukaze vozidla:

  • priamo, ako emisná trieda Euro vozidla (napr. "Euro 1", "Euro 4") alebo
  • nepriamo prostredníctvom uvedenia legislatívy/smernice EÚ, obsahujúcej zásady a limity výfukových plynov pre danú emisnú triedu Euro – vymenované sú v nasledujúcom rozbaľovacom zozname (napr. "93/59/EHS")

  Emisná trieda Euro môže byť uvedená aj v certifikáte CEMT/ECMT - "CEMT Potvrdenie o splnení technických a bezpečnostných požiadaviek pre motorové vozidlo", (napr. "EURO III bezpečné").

  V prípade ľahkých vozidiel s prívesmi s celkovou maximálnou hmotnosťou súpravy presahujúcou 3,5 tony sa odporúča určiť emisnú triedu na stanici technickej kontroly alebo priamo v autorizovanom predajnom salóne.

  Krok 1

  Vyberte emisnú triedu alebo registračný certifikát. Pozor! Pokiaľ nepoznáte emisnú triedu vozidla, alebo jej verifikácia pomocou osvedčeného a schváleného klasifikačného dokumentu nie je možná, je nutné vybrať normu EURO 00.

  Krok 2

  Vyberte druh vozidla (súpravy vozidiel):


  Krok 3

  Zistite, či sa na vozidlo (alebo súpravu vozidiel) vzťahuje povinnosť uhradzovania poplatkov v rámci systému viaTOLL a aká je výška elektronicky účtovaného poplatku na cestách jednotlivých kategórií.