ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zadarmo z pevnej linky v Poľsku)

+48 22 521 10 10

(volanie z mobilných telefónov alebo zo zahraničia bude účtované)

Kalkulačka záruky

  Užívateľ používajúci konto s odročenou splatnosťou je povinný predložiť príslušné zabezpečenie celkovej hodnoty očakávaných poplatkov.

  Toto zabezpečenie môže byť vo forme:

  • neodvolateľnej a bezpodmienečnej bankovej záruky, splatnej na prvé požiadanie,
  • neodvolateľnej a bezpodmienečnej poisteneckej záruky, splatnej na prvé požiadanie,
  • hotovostnej.

  Pokiaľ Užívateľ využíva príslušné ručenie zo strany dodávateľa karty, takéto zabezpečenie je jediným vyžadovaným zabezpečením.

  Užívateľ je povinný udržiavať a doplňovať záruku počas celého obdobia platnosti Zmluvy, s výnimkou následkov ustanovených vo "Všeobecných podmienkach používania konta s odročenou splatnosťou vo veci potvrdenia podmienok využívania spoplatnených ciest a vo veci podmienok a zásad sprístupnenia systému viaBOX" (OWU). Tam sa tiež nachádza presný vzorec na výpočet záruky.

  Ak chcete samostatne vypočítať výšku zabezpečenia, uveďte počet zaregistrovaných vozidiel a priemerné množstvo kilometrov, ktoré každé z nich prejde v priebehu jedného 45 dní.

  Používatelia s vozidlami s celkovou povolenou hmotnosťou > 3,5 t a autobusmi vypočítajú výšku záruky samostatne pre každú skupinu vozidiel a pri podpisovaní zmluvy predložia dokument na celkovú sumu.

  Výška záruky je úhrnnou sumou vypočítanou pre všetky vozidlá:
  0,00 zł

  Ako vypočítať výšku vyžadovaného zabezpečenia?

  1. Rozdeľte vaše vozidlá podľa prípustnej celkovej hmotnosti (od 3,5 t do 12 t, nad 12 t, autobusy), a podľa emisnej triedy (Euro 0 – 6).
  2. Do nižšie sprístupnenej kalkulačky vpíšte údaje prvej skupiny. Údaje sa musia zhodovať s údajmi, ktoré boli uvedené pri registrácii vozidla. Pripomíname, že je veľmi dôležité správne odhadnúť počet kilometrov, ktoré vaše vozidlá najazdia po spoplatnených úsekoch ciest v priebehu 45 dní. Minimálny počet kilometrov je 2000.
  3. Ďalšie skupiny vozidiel pridáte stlačením tlačidla „pridať ďalšie vozidlo“.
  4. Výška záruky sa vypočíta automaticky.
  5. Požiadajte vašu banku alebo poisťovňu, aby vám vystavila príslušnú záruku (ručenie). Záruka má byť vystavená ako jeden dokument na úhrnnú výšku vypočítanú v kalkulačke a na obdobie nie kratšie ako 1 rok. Vzory záruk nájdete tu [odkaz].