ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zadarmo z pevnej linky v Poľsku)

+48 22 521 10 10

(volanie z mobilných telefónov alebo zo zahraničia bude účtované)

Doklady vyžadované počas registrácie vozidla – predplatený účet

  Doklady a informácie vyžadované počas registrácie v systéme viaTOLL a počas vytvárania užívateľského účtu – predplatený účet:

  • meno a priezvisko majiteľa, kontaktné údaje (adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo),
  • v prípade, ak je vlastníkom vozidla spoločnosť - údaje o spoločnosti ako názov spoločnosti, adresa, právna forma spoločnosti, DIČ, číslo a séria dokladu totožnosti osoby zastupujúcej spoločnosť a doklad o registrácií spoločnosti:
   • Zápis do obchodného registra (ORSR),
   • Živnostenský list (ŽRSR),
   • výpis z obchodného registra,
   • výpis zo živnostenského registra,
   • prípadne iný registračný doklad spoločnosti alebo živnosti;
  • občiansky preukaz alebo cestovný pas;
  • potvrdenie o registrácii vozidla alebo kópia potvrdenia o registrácii vozidla;
  • kópia dokladu potvrdzujúceho emisnú triedu EURO (prijímané sú určité, bežne používané osvedčenia o emisných triedach);
  • splnomocnenie na podpísanie dohody (v prípade, ak dohodu v mene právnickej/fyzickej osoby uzatvára tretia strana, alebo ak k dohode uzatváranej v mene inej právnickej/fyzickej osoby sa pridáva účet vozidla);
  • informácie o uprednostňovanom spôsobe úhrady elektronického mýta.

  Proces registrácie završuje podpísanie zmluvy medzi vlastníkom vozidla/vozidiel (alebo jeho zástupcom) a prevádzkovateľom systému viaTOLL.