ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zadarmo z pevnej linky v Poľsku)

+48 22 521 10 10

(volanie z mobilných telefónov alebo zo zahraničia bude účtované)

Porovnanie účtov

  Užívateľský účet je súbor dát o vozidlách užívateľa registrovaných v systéme viaTOLL, zvolených spôsoboch platby, kanáloch komunikácie, vykonaných transakciách a v prípade predplateného účtu disponibilných peňažných prostriedkoch. Každý účet môže mať pripísané jedno alebo viac vozidiel.

  Existujú dva typy užívateľských účtov: predplatený účet (pre-pay) a účet s odročenou splatnosťou (post-pay). Užívatelia predplatených účtov musia mať pred využitím spoplatnenej cesty na svojich účtoch dostatok finančných prostriedkov. Mýto účtované za jazdu vozidiel pripísaných užívateľskému účtu po spoplatnených úsekoch cestnej siete znižuje výšku peňažných prostriedkov na účte užívateľa. V prípade účtu s odročenou splatnosťou (post-pay) zostatok na účte zahŕňa sumu pohľadávok, ktorá musí byť zaplatená za všetky vozidlá evidované v rámci účtu ku koncu zúčtovacieho obdobia uvedeného v zmluve.

  Rozdiely Predplatený účet Účet s odročenou splatnosťou
  Kde môžeme uzavrieť zmluvu? Zmluva môže byť podpísaná v distribučnom a kontaktnom mieste.

  Zmluva môže byť podpísaná v kontaktnom mieste alebo prostredníctvom poskytovateľa palivových kariet:

  • BZA CARD
  • DKV*
  • E100*
  • euroShell*
  • Eurotoll SAS
  • LogPay Transport Services (skôr EuroToll Service)
   • LogPay Card (skôr Euro Toll Pan-European Card)
  • Eurowag
  • Multi Service Toll Card*
  • PKN Orlen
   • Flota
   • Open Drive
  • Routex*
   • BP / Aral *
   • ENI / AGIP*
   • OMV*
   • Circle K*
  • UTA*
  • Vialtis Roadpass

  * Pomocou kariet označených hviezdičkou sa môžete zaregistrovať v kontaktnom mieste a priamo u poskytovateľa palivových kariet. Držitelia ostatných kariet musia za účelom zriadenia účtu s odročenou splatnosťou adresovať žiadosť poskytovateľovi palivových kariet.  

  Lehota zúčtovania elektronického mýta Mýto účtované za jazdu vozidiel pripísaných užívateľskému účtu po spoplatnených úsekoch cestnej siete automaticky znižuje výšku prostriedkov na užívateľskom účte. Platba je hradená po ukončení zúčtovacieho obdobia, v lehote do 14 dní odo dňa vydania ťarchopisu za dané obdobie.
  Počet účtov Účet je zriaďovaný na základe každej podpísanej zmluvy. Jedna zmluva sa týka jedného alebo viacerých vozidiel. Účet je zriaďovaný na základe každej podpísanej zmluvy. Jedna zmluva sa týka jedného alebo viacerých vozidiel.
  Využívanie siete spoplatnených ciest a finančné prostriedky na účte Platba je hradená pred využitím spoplatnenej cestnej siete. Užívateľ musí mať na účte dostatok finančných prostriedkov predtým, než jeho zaregistrované vozidlá začnú využívať sieť spoplatnených komunikácií. Platba je hradená po využití spoplatnenej cestnej siete.
  Výška zálohy za viaBOX 120 PLN 120 PLN
  Minimálna výška dobitia účtu 120 PLN neuvádza sa
  Maximálna suma, ktorú je možné doplniť na užívateľský účet Zostatok na užívateľskom účte nesmie byť vyšší ako 1000 PLN vynásobených počtom vozidiel priradených k účtu. neuvádza sa
  Minimálna hranica upozornenia 100 PLN (POZOR! Užívateľ môže stanoviť minimálnu hodnotu pre upozornenie na vyššej úrovni. Minimálnu hranicu sa odporúča zvoliť vo výške '100 PLN násobenej počtom vozidiel’) neuvádza sa
  Finančné zabezpečenie neuvádza sa Povinné - môže mať podobu:
  - bankovej záruky
  - poistnej záruky
  - peňažnú
  - príslušného ručenia napríklad vydavateľa palivových kariet
  Čo sa stane, ak účet dosiahne minimálnu hranicu? Keď zostatok predplateného účtu dosiahne limit zadaný pri registrácii, zariadenie viaBOX priradené k tomuto účtu vozidla vydá pri prejazde brány dvojnásobný signál (ak je zostatok vyšší ako minimálny, viaBOX vydá jeden signál). Užívateľ v takomto prípade musí okamžite doplniť finančné prostriedky na účte prv, než sa úplne minú. neuvádza sa
  Vypovedanie zmluvy
  • zmluva môže byť vypovedaná prevádzkovateľom systému, ak užívateľ nedodržiava zmluvné ustanovenia
  • zmluvu môžu vypovedať obe strany - písomne s okamžitou platnosťou
  • zmluva môže byť vypovedaná prevádzkovateľom systému, ak užívateľ nedodržiava zmluvné ustanovenia
  • zmluvu môžu vypovedať obe strany - písomne s dvojmesačnou výpovednou lehotou s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca