ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zadarmo z pevnej linky v Poľsku)

+48 22 521 10 10

(volanie z mobilných telefónov alebo zo zahraničia bude účtované)

Váš názor

 • Dobrý deň,

  chceme Vás požiadať, aby ste venovali maximálne 5 minút na vyplnenie krátkej ankety a udelili odpovede na otázky týkajúce sa spokojnosti s obsluhou zákazníkov systému elektronického výberu mýta viaTOLL v Poľskej republike.

  Váš názor a vaše odpovede nám umožnia naďalej vylepšovať kvalitu služieb poskytovaných užívateľom systému viaTOLL.

  Nasledujúca anketa je anonymná a dobrovoľná. Odpovede na nasledujúce otázky budú použité iba v podobe sumárnych štatistických prehľadov, nebudú sa dať priradiť k žiadnej konkrétnej osobe a nebudú použité na žiadne reklamné, marketingové či obchodné účely.

  2. Ako hodnotíte nasledujúce aspekty súvisiace so zákazníckou obsluhou systému viaTOLL?
  Ohodnoťte používajúc 6-stupňovú mierku spokojnosti, kde: 6 – rozhodne pozitívne, 5 – pozitívne, 4 – skôr pozitívne, 3 – skôr negatívne, 2 – negatívne, 1 – rozhodne negatívne. (Zaznačte hodnotenie)
  2.1. Kvalita zákazníckej obsluhy distribučných miest (nachádzajúcich sa na čerpacích staniciach).
  2.2. Kvalita zákazníckej obsluhy v zákazníckych miestach (nachádzajúcich sa vo vojvodských mestách alebo v ich okolí).
  2.3. Webová stránka, telefonické zákaznícke centrum, reklamácie, kontakt s operátorom
  (*) povinné vyplniť