ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zadarmo z pevnej linky v Poľsku)

+48 22 521 10 10

(volanie z mobilných telefónov alebo zo zahraničia bude účtované)

Slovníček

  Elektronické mýto – poplatok za jazdu po vyznačenej sieti spoplatnených ciest uhrádzaný elektronicky prostredníctvom systému viaTOLL. Právnym základom pre elektronické mýto je Zákon o verejných komunikáciách z 21. marca 1985 (Z. z. 1985, č. 14, čiastka 60, v znení neskorších zmien).

  Mýto – poplatok za jazdu po vyhradených úsekoch diaľnic v správe Národnej diaľničnej spoločnosti platený v hotovosti na mýtnych staniciach. Právnym základom pre výber mýta je Zákon o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde (Z. z. 1994, č. 127, čiastka 627, v znení neskorších zmien).

  Elektronický systém výberu mýta viaTOLL – systém elektronického účtovania mýta na cestách, ktoré sú zahrnuté do tohto systému. V Poľsku má systém vlastný názov viaTOLL.

  Sieť spoplatnených komunikácií – vybrané diaľničné úseky v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, rýchlostné a štátne komunikácie, na ktorých platí systém elektronického výberu mýta viaTOLL. Konečný zoznam spoplatnených komunikácií bol stanovený v nariadení Rady ministrov o vnútroštátnych komunikáciách a spoplatnených úsekoch ciest a o sadzbách za používanie komunikácií, zo dňa 22. marca 2011.

  Užívateľský účet - je súbor dát obsahujúci údaje o vozidlách užívateľa registrovaných v systéme viaTOLL, zvolených spôsoboch platby, vykonaných transakciách a disponibilných peňažných prostriedkoch. Existujú dva druhy účtov: s predplatným spôsobom úhrady mýta (pre-paid) a so splatnosťou po dodaní služby (post-paid).

  viaBOX – palubná jednotka pre motorové vozidlá a súpravy motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, ktorá prostredníctvom komunikácie s anténami umiestnenými na mýtnych bránach účtuje mýto v systéme viaTOLL. Bez palubnej jednotky elektronické účtovanie mýta nie je možné.

  Mýtne brány – konštrukcie vybudované v rámci siete spoplatnených komunikácií nad jazdnými pruhmi za účelom účtovania mýta, ktoré komunikujú s palubnými jednotkami viaBOX umiestnenými vo vozidlách prechádzajúcich pod mýtnymi bránami. Tieto brány sú nevyhnutným prvkom infraštruktúry systému.

  Motorové vozidlo alebo jazdná súprava podliehajúci elektronickému mýtu – vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony a autobus, bez ohľadu na jeho hmotnosť, ktoré povinne hradí elektronické mýto v systéme viaTOLL. Medzi tieto vozidlá patria najmä:

  • nákladné automobily (dvojnápravové aj trojnápravové) a nákladné automobily s prívesom s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony;
  • autobusy s počtom miest na sedenie viac ako 9, bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť;
  • sedlové ťahače a ťahače návesu a/alebo prívesu s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony;
  • osobné motorové vozidlá s prívesom s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony.