ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zadarmo z pevnej linky v Poľsku)

+48 22 521 10 10

(volanie z mobilných telefónov alebo zo zahraničia bude účtované)

So systémom viaTOLL na prázdniny

04.08.2017

V súvislosti s intenzívnejšou dopravou počas prázdnin pripomíname o zásadách týkajúcich sa elektronického uhrádzania mýtnych poplatkov v systéme viaTOLL.

V súvislosti s dlhým májovým víkendom, ktorý už tradične prináša zintenzívnenie dopravy na poľských cestách, pripomíname o zásadách týkajúcich sa uhrádzania elektronického mýta v systéme viaTOLL.

Systém viaTOLL je povinný pre všetky vozidlá ako aj jazdné súpravy s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, a vzhľadom k tomu zahŕňa aj osobné vozidlá v prípade, ak prípustná celková hmotnosť vozidla a prívesu (napr. kempingového, alebo na prevoz lode, koní ap.) je vyššia ako 3,5 tony. To znamená, že sa užívatelia týchto vozidiel a jazdných súprav musia pred vjazdom na spoplatnený úsek zaregistrovať do systému, a v takomto vozidle musí byť nainštalovaná palubná jednotka viaBOX. O dokumentoch, ktoré sú počas registrácie vozidla potrebné, sa dozviete viac na webovej stránke viaTOLL v časti Služby zákazníkom.

Vodiči jazdných súprav (osobné vozidlo s prívesom) s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, ktorí chcú využiť spoplatnený úsek, musia vo vnútri svojho vozidla umiestniť palubnú jednotku viaBOX, ktorá má funkciu ručného zapínania a vypínania režimu „vozidlo s prívesom“. Ak je potrebné spustiť režim „vozidla s prívesom“, vodič musí podržať tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy, až kým sa kontrolka „2“ jeden raz nezasvieti. Ak sa tlačidlo opätovne podrží, jednotka viaBOX sa vráti do režimu “vozidlo bez prívesu”, a prepnutie potvrdí jedno zasvietenie kontrolky “X”. Túto možnosť využívajú vodiči vozidiel, ktoré majú povinnosť úhrady elektronického mýta iba vtedy, keď vozidlo ťahá príves, alebo tých vozidiel, ktoré ak ťahajú príves uhrádzajú inú sadzbu mýta (ak prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy je vyššia ako 12 ton). Podrobné informácie týkajúce sa zmeny režimu nájdete v návode na používanie palubnej jednotky viaBOX.

Vodiči kempingových vozidiel (tzn. integrovaných obytných turistických vozidiel, ktoré sú špeciálne pre tento cieľ vyrobené alebo vybavené, a poskytujú cestujúcim miesto na spanie a odpočinok) s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, musia na spoplatnených úsekoch uhrádzať mýtne poplatky elektronicky, a vzhľadom k tomu sa musia registrovať v systéme viaTOLL.

Systém viaTOLL nie je povinný pre osobné vozidlá s prívesom s prípustnou celkovou hmotnosťou jazdnej súpravy do 3,5 tony. Vodiči takýchto vozidiel ale môžu dobrovoľne využiť systém viaTOLL na diaľnici A2 Konin-Stryków, a na diaľnici A4 Bielany Wrocławskie-Sośnica, a uhrádzať mýtne poplatky elektronicky. Elektronické poplatky sa inkasujú prostredníctvom palubnej jednotky viaAUTO, ktorú si môžete kúpiť vo vybraných Zákazníckych miestach.

V prípade akýchkoľvek pochybností alebo otázok kontaktujte Telefonické zákaznícke centrum. Súčasne pripomíname, že do systému viaTOLL sa môžete zaregistrovať v každom Zákazníckom mieste. Ich kompletný zoznam nájdete na webstránke viaTOLL.pl v záložke Služby zákazníkom.