TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Jak działa?

    System viaTOLL jest oparty na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu. System składa się z kilku podstawowych elementów, a jego działanie najprościej można przedstawić w następujący sposób.

    Wjazd na autostradę płatną zarządzaną przez GDDKiA, czyli A2 Konin – Stryków i A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica, odbywa się przez plac poboru opłat. Gdy pojazd samochodowy lub zespół pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 t, korzystający z systemu viaTOLL, zbliży się do placu poboru opłat na autostradzie płatnej i skieruje na pasy oznakowane symbolem opłaty elektronicznej dla pojazdów o DMC ≤ 3,5 t, bramka otworzy się automatycznie. Na bramkach wjazdowych i zjazdowych autostrad płatnych zarządzanych przez GDDKiA, czyli A2 Konin – Stryków i A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica, znajdują się anteny, które umożliwiają komunikację między przekaźnikami a viaAUTO zamontowanym w pojeździe. Za każdym razem, gdy pojazd (wyposażony w viaAUTO) zjeżdża z autostrady, zostaje naliczona opłata za przejazd konkretnym odcinkiem drogi płatnej. Kierowca zostaje o tym powiadomiony pojedynczym sygnałem z viaAUTO. Jeżeli jednak przy wjeździe na autostradę zarządzaną przez GDDKiA, czyli A2 Konin – Stryków i A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica, zostanie stwierdzone, że pojazd posiada niskie (poniżej 20 zł na pojazd) czy zerowe saldo konta przedpłaconego wówczas szlaban się nie otworzy. Kierowca będzie musiał pobrać bilet tranzytowy, a następnie w sposób manualny uiścić opłatę na pasie wyjazdowym.   

    Zobacz, czym różni się metoda płatności manualnej (MTC - Manual Toll Collection) od metody elektronicznej (ETC - Electronic Toll Collection):