TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Słowniczek

  Opłata elektroniczna – jest to opłata za przejazd po wyznaczonej sieci dróg płatnych dokonywana metodą elektroniczną w systemie viaTOLL. Podstawę prawną opłaty elektronicznej stanowi Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 1985, Nr 14, poz. 60 z późń. zm.)

  Opłata drogowa – jest to opłata za przejazd po wybranych odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez GDDKiA, czyli A2 Konin – Stryków i A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica. Podstawę prawną pobierania opłaty drogowej stanowi Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. 1994, Nr 127, poz. 627 z późn. zm.) Kierowcy pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony mogą dokonywać opłaty manualnie w miejscach poboru opłat lub elektronicznie, korzystając z elektronicznego systemu poboru opłat viaTOLL.

  Elektroniczny system poboru opłat viaTOLL – system służący do elektronicznego naliczania opłat na wybranych odcinkach polskich dróg. Dla kierowców pojazdów oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony system viaTOLL jest alternatywą dla manualnego dokonywania opłaty za przejazd po wybranych odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez GDDKiA, czyli A2 Konin – Stryków i A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica, w miejscach poboru opłat.

  Odcinki płatne – to wybrane odcinki autostrad zarządzanych przez GDDKiA, czyli A2 Konin – Stryków i A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica, na których pobiera się opłatę drogową i na których kierowcom pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony zostanie udostępniona usługa elektronicznego poboru opłat (viaTOLL).

  Konto użytkownika – to zbiór danych o pojazdach użytkownika zarejestrowanych w systemie viaTOLL, wybranych przez niego metodach płatności i zrealizowanych transakcjach. Istnieją dwa rodzaje kont: konto przedpłacone (pre-pay) i konto z odroczoną płatnością (post-pay).

  viaAUTO – to urządzenie pokładowe dla pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony. Urządzenie to pozwala kierowcom tych pojazdów płacić za przejazd po wybranych odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez GDDKiA, czyli A2 Konin – Stryków i A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica, bez konieczności zatrzymywania się w miejscach poboru opłat. Gdy kierowca pojazdu wyposażonego w viaAUTO, po wybraniu właściwie oznaczonego pasa ruchu, przejeżdża przez miejsce poboru opłat, system viaTOLL nalicza automatycznie opłatę za przejazd i automatycznie podnosi szlaban. Brak urządzenia viaAUTO uniemożliwia naliczanie opłat w sposób elektroniczny.

  Pojazd samochodowy lub zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony - to pojazdy, które podlegają obowiązkowym opłatom drogowym na autostradach płatnych.
  Kierowcom tych pojazdów zostanie udostępniona usługa elektronicznego poboru opłat viaTOLL na autostradach płatnych zarządzanych przez GDDKiA, czyli A2 Konin – Stryków i A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica. Do pojazdów tych zaliczają się w szczególności:

  • Pojazdy osobowe oraz pojazdy osobowe z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony;
  • Samochód dostawczy oraz samochód dostawczy z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony;
  • Mikrobus z liczbą miejsc siedzących poniżej 9 oraz mikrobus z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony.

  DMC – dopuszczalna masa całkowita – to masa pojazdu i jego załadunku. DMC każdego pojazdu zostało określone w dowodzie rejestracyjnym – pozycja F.2/F.3.