TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Porównanie kont

  Konto użytkownika to zbiór danych o pojazdach użytkownika zarejestrowanych w systemie viaTOLL, wybranych przez niego metodach płatności i kanałach komunikacji, zrealizowanych transakcjach, a w przypadku konta przedpłaconego – o dostępnych środkach.

  Istnieją dwa rodzaje kont: przedpłacone (pre-pay) i z odroczoną płatnością (post-pay). Użytkownicy kont przedpłaconych przed faktycznym skorzystaniem z drogi płatnej powinni mieć odpowiednią ilość środków pieniężnych na swoich kontach. Opłaty naliczane za przejazd przypisanych do konta użytkownika pojazdów po odcinkach sieci dróg płatnych obniżają poziom środków pieniężnych na koncie użytkownika. W przypadku konta z odroczoną płatnością (post-pay) saldo konta obejmuje sumę należności jakie należy uregulować za wszystkie pojazdy zarejestrowane w ramach konta po zakończeniu określonego w umowie okresu rozliczeniowego.

   

  Różnice

  Konto przedpłacone

  Konto przedpłacone na okaziciela (anonimowe)

  Konto z odroczoną płatnością

  Rejestracja w systemie

  W Miejscu Obsługi Klienta po podpisaniu umowy

  Brak rejestracji i podpisywania umowy

  W Miejscu Obsługi Klienta po podpisaniu umowy

  Cena viaAUTO

  135 PLN brutto*

  135 PLN brutto*

  135 PLN brutto*

  Maksymalna kwota doładowania

  Saldo na koncie użytkownika nie może być wyższe niż 1000 zł przemnożone przez liczbę pojazdów przypisanych do konta.

  nie dotyczy

  nie dotyczy

  Minimalna kwota doładowania

  50 PLN**

  50 PLN**

  nie dotyczy

  Minimalny próg ostrzegawczy

  20 PLN pomnożone przez liczbę pojazdów

  20 PLN

  nie dotyczy

  Co się dzieje, gdy konto osiągnie próg minimalny?

  Gdy saldo konta przedpłaconego osiągnie określony podczas rejestracji limit, urządzenie viaAUTO przypisane do tego konta pojazdu wyda podwójny sygnał (gdy saldo jest wyższe od progu minimalnego, viaAUTO wydaje sygnał pojedynczy). Po spadku salda konta poniżej 20 zł (kwota niezbędna na przejechanie najdłuższego odcinka autostrady płatnej), szlaban przy wjeździe nie otworzy się automatycznie, a użytkownik powinien skorzystać z płatności manualnej (pobrać bilet przy wjeździe i opłacić go zjeżdżając z odcinka płatnego) lub doładować konto.

  Gdy saldo konta przedpłaconego spadnie poniżej 20 zł, urządzenie viaAUTO wyda podwójny sygnał (gdy saldo jest wyższe od 20 zł, viaAUTO wydaje sygnał pojedynczy). Po spadku salda konta poniżej 20 zł (kwota niezbędna na przejechanie najdłuższego odcinka autostrady płatnej), szlaban przy wjeździe nie otworzy się automatycznie, a użytkownik powinien skorzystać z płatności manualnej (pobrać bilet przy wjeździe i opłacić go zjeżdżając z odcinka płatnego) lub doładować urządzenie

  nie dotyczy

  Termin rozliczenia opłaty elektronicznej

  Opłaty naliczane za przejazd przypisanych do konta użytkownika pojazdów po odcinkach sieci dróg płatnych automatycznie obniżają poziom środków na koncie użytkownika

  Opłaty naliczane za przejazd pojazdów po odcinkach sieci dróg płatnych automatycznie obniżają poziom środków użytkownika

  Płatność dokonywana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej za dany okres.

  Konto użytkownika

  Konto tworzone jest na podstawie każdej podpisanej umowy. Jedna umowa dotyczy jednego lub więcej pojazdów.

  Tworzone jest konto anonimowe, oddzielne dla każdego urządzenia

  Konto tworzone jest na podstawie każdej podpisanej umowy. Jedna umowa dotyczy jednego lub więcej pojazdów.

  Zabezpieczenie finansowe

  nie dotyczy

  nie dotyczy

  Obowiązkowe – może mieć formę: gwarancji bankowej gwarancji ubezpieczeniowej pieniężną stosownego poręczenia np. wystawcy kart flotowych

  Wypowiedzenie umowy

  • umowę może wypowiedzieć operator systemu, gdy użytkownik nie stosuje się do zapisów umowy
  • mogą wypowiedzieć obie strony - w formie pisemnej w trybie natychmiastowym

  W przypadku urządzeń viaAUTO zakupionych przez sklep internetowy sklep.viatoll.pl w procesie odstąpienia od umowy rejestracja w systemie viaTOLL nie jest konieczna.

  • umowę może wypowiedzieć operator systemu, gdy użytkownik nie stosuje się do zapisów umowy
  • mogą wypowiedzieć obie strony - na piśmie z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

  Dostęp do Panelu Obsługi Klienta

  Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość dostępu do Panelu Obsługi Klienta, umożliwiającego m.in. kontrolę przejazdów i kosztów; wygenerowanie zestawień transakcji, czy edycję danych użytkownika;

  Użytkownik ma możliwość dostępu do Panelu Obsługi Klienta w zakresie kontroli przejazdów i kosztów oraz wygenerowania zestawień transakcji.

  Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość dostępu do Panelu Obsługi Klienta, umożliwiającego m.in. kontrolę przejazdów i kosztów; wygenerowanie zestawień transakcji, czy edycję danych użytkownika.

  * cena promocyjna 25 PLN

  ** w okresie promocji minimalne doładowanie 20 PLN