TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Miejsca Obsługi Klienta

  Zakres usług – sprawdź, co możesz zrobić w poszczególnych rodzajach Miejsc Obsługi Klienta MIEJSCA OBSŁUGI KLIENTA viaTOLL
  Punkty Obsługi Klienta Punkty Dystrybucji
  Materiały informacyjne na temat systemu viaTOLL oraz usług z nim związanych
  Wstępna rejestracja w systemie viaTOLL
  Pełna rejestracja w systemie viaTOLL konto przedpłacone
  konto z odroczoną płatnością
  Zakupienie urządzenia viaAUTO
  Sprawdzenie konta użytkownika
  Doładowanie salda umowy
  Opłacenie noty obciążeniowej – konto z odroczona płatnością
  Otrzymanie listy dokonanych transakcji w trybie przedpłaconym
  w trybie z odroczoną płatnością
  Dodawanie pojazdów do umowy oraz usuwanie pojazdów z umowy w trybie przedpłaconym - nie dotyczy konta przedpłaconego anonimowego
  w trybie z odroczoną płatnością
  Edycja umowy (np. zmiana adresu, danych kontaktowych, itd.) dla konta przedpłaconego - nie dotyczy konta przedpłaconego anonimowego
  Dla konta z odroczoną płatnością
  Zawieszenie/aktywacja konta pojazdu
  Ponowna personalizacja viaAUTO w trybie przedpłaconym - nie dotyczy konta przedpłaconego anonimowego
  w trybie z odroczoną płatnością
  Złożenie skargi dotyczącej funkcjonowania systemu viaTOLL lub urządzenia viaAUTO
  Zgłoszenie ogólnego i technicznego problemu oraz złożenie reklamacji finansowej w formie pisemnej
  Zgłoszenie kradzieży, zaginięcia lub problemów technicznych z viaAUTO
  Rozwiązanie umowy w trybie przedpłaconym - nie dotyczy konta przedpłaconego anonimowego
  w trybie z odroczoną płatnością
  Dokupienie zapasowych/dodatkowych uchwytów do viaAUTO