TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Sieć dróg systemu viaTOLL

    System viaTOLL to system elektronicznego poboru opłat obowiązujący na wybranych odcinkach polskich dróg. Od 1 czerwca 2012 roku kierowcy pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony mają możliwość korzystania z elektronicznego sposobu płatności za przejazd po wybranych odcinkach autostrad. Kierowcy tych pojazdów mogą zdecydować, czy chcą płacić za przejazd w sposób manualny w przeznaczonych do tego miejscach poboru opłat, czy w sposób elektroniczny, włączając się do systemu viaTOLL. Elektroniczna forma płatności została udostępniona kierowcom najpierw na odcinku autostrady A2 Konin – Stryków oraz A4 Bielany Wrocławskie - Sośnica i obecnie tylko tam funkcjonuje. Z czasem system obejmie także kolejne odcinki państwowych autostrad płatnych.

    System viaTOLL nie dotyczy poboru opłat na tych odcinkach autostrad płatnych, które są zarządzane przez koncesjonariuszy. Pobór opłat za przejazd odcinkami zarządzanymi przez prywatne podmioty w ramach koncesji, będzie się odbywał zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Poniżej znajduje się wykaz tych odcinków autostrad.