TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Organizacja placów poboru opłat na autostradach

  Wyjeżdżając z autostrady A4 przez place poboru opłat należy zwrócić uwagę, aby wybrać odpowiedni pas zjazdowy. Każdy z nich został w jasny i czytelny sposób oznakowany, ułatwiając tym samym kierowcom sprawne opuszczenie drogi płatnej.

  Zielona strzałka, oznacza, że pas jest otwarty dla ruchu, zaś czerwony krzyżyk, że jest zamknięty.

  • Kierowcy, którzy chcą skorzystać z manualnej metody płatności powinni wybrać dowolny, otwarty pas zjazdowy z lewej strony placu poboru opłat, nad którym znajduje się przekreślony znak viaTOLL. Liczba otwartych pasów zależy od natężenia ruchu.
  • Kierowcy pojazdów osobowych korzystający z elektronicznej metody płatności powinni wybrać otwarte pasy, nad którymi znajduje się znak viaTOLL oraz znak zakazu wjazdu pojazdów ciężarowych. Najczęściej jest to trzeci pas, licząc od prawej strony. W przypadku dużego natężenia ruchu mogą zostać udostępnione także dwa skrajne prawe.
  • Kierowcy pojazdów ciężarowych powinni wybrać otwarte pasy, nad którymi znajduje się znak viaTOLL oraz znak z napisem TIR. Liczba otwartych pasów zależy od natężenia ruchu – maksymalnie udostępnione mogą zostać trzy skrajne pasy znajdujące się po prawej stronie placu poboru opłat.

  Poniżej znajduje się schemat oznakowania pasów zjazdowych.