TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Słowniczek

  Opłata drogowa – jest to opłata za przejazd po wybranych odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez GDDKiA dokonywana manualnie w miejscach poboru opłat. Podstawę prawną pobierania opłaty drogowej stanowi Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. 1994, Nr 127, poz. 627 z późn. Zm.).

  Odcinki płatne – to wybrane odcinki autostrad zarządzanych przez GDDKiA, na których pobiera się opłatę drogową i na których kierowcom pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony zostanie udostępniona usługa elektronicznego poboru opłat (viaTOLL).

  Pojazd samochodowy lub zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony - to pojazdy, które podlegają obowiązkowym opłatom drogowym na autostradach płatnych.
  1 czerwca 2012 roku kierowcom tych pojazdów zostanie udostępniona usługa elektronicznego poboru opłat viaTOLL. Do pojazdów tych zaliczają się w szczególności:

  • Pojazdy osobowe oraz pojazdy osobowe z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony;
  • Samochód dostawczy oraz samochód dostawczy z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony;
  • Mikrobus z liczbą miejsc siedzących poniżej 9 oraz mikrobus z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony.