TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Pobór manualny

    Kierowcy pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony, od 1 lipca 2011 r. są zobowiązani do uiszczania opłat za przejazd wybranymi odcinkami autostrad zarządzanymi przez GDDKiA i w związku z tym mogą korzystać z manualnego systemu poboru opłat. Pobór opłat objął odcinek Konin – Stryków na autostradzie A2, a od 1 czerwca 2012 roku obejmie także odcinek Bielany Wrocławskie – Sośnica na autostradzie A4. Pozostałe odcinki autostrad będą obejmowane systemem sukcesywnie po każdorazowym oddaniu ich do użytkowania. Manualny system poboru opłat na wymienionych powyżej odcinkach będzie ma charakter zamknięty, co oznacza, że kierowca wjeżdżający na którykolwiek z wymienionych wyżej odcinków autostrad pobiera bilet, na podstawie którego dokonuje opłaty w miejscu poboru opłat, gdy opuszcza ten odcinek autostrady. Opłata za przejazd jest zróżnicowana w zależności od rodzaju pojazdu oraz liczby przejechanych kilometrów.

    niebieska_PL