TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Gdzie obowiązuje

    Kierowcy pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub mniejszej niż 3,5 tony, mają możliwość uiszczenia opłaty za przejazd po wybranych odcinkach autostrad w sposób elektroniczny lub manualny. Obecnie, z manualnego systemu poboru opłat korzystają kierowcy poruszający się odcinkiem Konin-Stryków autostrady A2, a od czerwca 2012 roku także na odcinku Bielany Wrocławskie-Sośnica autostrady A4.

    System viaTOLL nie dotyczy obecnie poboru opłat na tych odcinkach autostrad płatnych, które nie są zarządzane przez GDDKiA. Pobór opłat za przejazd odcinkami zarządzanymi przez prywatne podmioty w ramach koncesji, będzie się odbywał zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Poniżej znajduje się wykaz tych odcinków autostrad.