TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Kontrola

    Jak wygląda system kontroli w ramach Systemu viaTOLL?

    Dopełnieniem elektronicznego poboru opłat viaTOLL jest system kontroli, który weryfikuje czy pojazd podlega obowiązkowi opłat, a jeśli tak - czy prawidłowo dokonuje opłaty za przejazd. Uprawnienia do kontroli posiadają inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

    Stacje kontrolne (stałe oraz przenośne) są wyposażone w urządzenia, które pozwalają na sprawdzenie, czy pojazdy mają zainstalowane urządzenia viaBOX, czy są one prawidłowo zainstalowane; dodatkowo mogą także sprawdzać płatności za przejazd. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, informacja taka wraz z automatycznie wygenerowanym zdjęciem pojazdu zostaje przesłana do centrum kontroli. Pracownicy centrum kontroli weryfikują te informacje. Jeśli naruszenie obowiązku uiszczania opłat zostaje potwierdzone, informacja jest przesyłana do Mobilnych Jednostek Kontrolnych, które są obsługiwane przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Ich zadaniem jest zatrzymanie pojazdu popełniającego wykroczenie, a następnie sporządzenie raportu z kontroli oraz podjęcie decyzji o wszczęciu postępowania administracyjnego mającego na celu wyegzekwowanie kary administracyjnej za nieuiszczenie opłaty elektronicznej. W odniesieniu do kierowców pojazdów zarejestrowanych za granicą, Inspektorzy do czasu uiszczenia takiej kary, mają prawo zatrzymania pojazdu.

    Zobacz krótką animację, przedstawiającą schemat kontroli pobieranych opłat w systemie viaTOLL:

    W wypadku wykrycia nieprawidłowości, informacje przesyłane są do Mobilnych Jednostek Kontrolnych. Poniższa animacja ilustruje schemat działania takich jednostek: