TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Słowniczek

  Opłata elektroniczna – jest to opłata za przejazd po wyznaczonej sieci dróg płatnych dokonywana metodą elektroniczną w systemie viaTOLL. Podstawę prawną opłaty elektronicznej stanowi Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 1985, Nr 14, poz. 60 z późń. zm.).

  Opłata drogowa - jest to opłata za przejazd po wybranych odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez GDDKiA i dokonywana manualnie w miejscach poboru opłat. Podstawę prawną pobierania opłaty drogowej stanowi Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. 1994, Nr 127, poz. 627 z późn. zm.).

  Elektroniczny system poboru opłat viaTOLL – system służący do elektronicznego naliczania opłat za przejazd drogami, które tymi opłatami są objęte. W Polsce system ten nosi nazwę własną viaTOLL.

  Sieć dróg płatnych – to wybrane odcinki autostrad zarządzanych przez GDDKiA, dróg ekspresowych i krajowych, na których obowiązuje elektroniczny system poboru opłat viaTOLL. Ostateczny wykaz sieci dróg płatnych został wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty z dnia 22 marca 2011 r.

  Konto użytkownika – to zbiór danych o pojazdach użytkownika zarejestrowanych w systemie viaTOLL, wybranych przez niego metodach płatności i zrealizowanych transakcjach. Istnieją dwa rodzaje kont: przedpłacone (pre-pay) i konto z odroczoną płatnością (post-pay). 

  viaBOX – to urządzenie pokładowe dla pojazdów podlegających obowiązkowo opłatom elektronicznym w systemie viaTOLL, które komunikując się z antenami umieszczonymi na bramownicach nalicza opłaty elektroniczne w systemie viaTOLL. Brak tego urządzenia uniemożliwia naliczanie opłat elektronicznych.

  Bramownice – to konstrukcje zbudowane wzdłuż sieci dróg płatnych nad pasem drogowym, dzięki którym przeprowadzana jest niezbędna do pobrania opłaty komunikacja z urządzeniami pokładowymi viaBOX zainstalowanymi w mijających bramownicę pojazdach. Bramownice są niezbędnym elementem infrastruktury systemu.

  Pojazd podlegający obowiązkowo opłatom elektronicznym – to pojazd samochodowy lub zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobus niezależnie od jego dopuszczalnej masy całkowitej. Do pojazdów tych zaliczają się w szczególności:

  • samochody ciężarowe (zarówno dwu-, jak i trzyosiowe) oraz samochody ciężarowe z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
  • autobusy z liczbą miejsc siedzących powyżej 9, niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej;
  • ciągnik siodłowy oraz ciągnik siodłowy z naczepą i/lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
  • samochody osobowe z przyczepą o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i przyczepy powyżej 3,5 tony.