TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Porównanie kont

  Konto użytkownika to zbiór danych o pojazdach użytkownika zarejestrowanych w systemie viaTOLL,wybranych przez niego metodach płatności i kanałach komunikacji, zrealizowanych transakcjach, a w przypadku konta przedpłaconego – o dostępnych środkach. Do każdego konta może być przypisany jeden lub więcej pojazdów.

  Istnieją dwa rodzaje kont: przedpłacone (pre-pay) i z odroczoną płatnością (post-pay). Użytkownicy kont przedpłaconych przed faktycznym skorzystaniem z drogi płatnej powinni mieć odpowiednią ilość środków pieniężnych na swoich kontach. Opłaty naliczane za przejazd przypisanych do konta użytkownika pojazdów po odcinkach sieci dróg płatnych obniżają poziom środków pieniężnych na koncie użytkownika. W przypadku konta z odroczoną płatnością (post-pay) saldo konta obejmuje sumę należności jakie należy uregulować za wszystkie pojazdy zarejestrowane w ramach konta pod koniec określonego w umowie okresu rozliczeniowego.

  Różnice Konto przedpłacone Konto z odroczoną płatnością
  Gdzie można zawrzeć umowę? Umowa może zostać podpisana w Punkcie Obsługi Klienta oraz w Punkcie Dystrybucji. Umowa może zostać podpisana w Punkcie Obsługi Klienta lub za pośrednictwem dostawcy kart flotowych:
  • BZA CARD
  • DKV*
  • E100*
  • euroShell*
  • Eurotoll SAS
  • LogPay Transport Services (dawniej EuroToll Service)
   • LogPay Card (dawniej Euro Toll Pan-European Card)
  • Eurowag
  • Multi Service Toll Card*
  • PKN Orlen
   • Flota
   • Open Drive
  • Routex*
   • BP / Aral *
   • ENI / AGIP*
   • OMV*
   • Circle K*
  • UTA*
  • Vialtis Roadpass
  * za pomocą kart oznaczonych gwiazdką istnieje możliwość rejestracji w Punkcie Obsługi Klienta oraz bezpośrednio u dostawcy kart flotowych. Posiadacze pozostałych kart, aby założyć konto z odroczoną płatnością muszą złożyć wniosek u dostawcy kart flotowych.
  Termin rozliczenia opłaty elektronicznej Opłaty naliczane za przejazd przypisanych do konta użytkownika pojazdów po odcinkach sieci dróg płatnych automatycznie obniżają poziom środków na koncie użytkownika. Płatność dokonywana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej za dany okres.
  Liczba kont Konto tworzone jest na podstawie każdej podpisanej umowy. Jedna umowa dotyczy jednego lub więcej pojazdów. Konto tworzone jest na podstawie każdej podpisanej umowy. Jedna umowa dotyczy jednego lub więcej pojazdów.
  Korzystanie z sieci dróg płatnych a środki na koncie Płatność dokonywana jest przed skorzystaniem z sieci dróg płatnych. Użytkownik zobowiązany jest posiadać na koncie wystarczające środki pieniężne zanim zarejestrowane przez niego pojazdy wjadą na sieć dróg płatnych. Płatność dokonywana jest po skorzystaniu z sieci dróg płatnych.
  Wysokość kaucji za viaBOX 120 PLN 120 PLN
  Wysokość minimalnego doładowania konta 120 PLN pomnożone przez liczbę pojazdów nie dotyczy
  Kwota maksymalna, którą można doładować konto użytkownika Saldo na Koncie Użytkownika nie może być wyższe niż 1000 zł przemnożone przez liczbę pojazdów przypisanych do konta. nie dotyczy
  Minimalny próg ostrzegawczy 100 PLN (uwaga! Użytkownik może ustalić minimalny próg ostrzegawczy na wyższym poziomie. Zalecane jest wybranie opcji progu minimalnego w kwocie ‘100 PLN pomnożonej przez liczbę pojazdów’) nie dotyczy
  Zabezpieczenie finansowe nie dotyczy Obowiązkowe – może mieć formę:
  • gwarancji bankowej
  • gwarancji ubezpieczeniowej
  • pieniężną
  • stosownego poręczenia np. wystawcy kart flotowych
  Co się dzieje, gdy konto osiągnie próg minimalny? Gdy saldo konta przedpłaconego osiągnie określony podczas rejestracji limit, urządzenie viaBOX przypisane do tego konta pojazdu wyda podwójny sygnał podczas mijania bramownicy (gdy saldo jest wyższe od progu minimalnego, viaBOX wydaje sygnał pojedynczy). Użytkownik musi wówczas niezwłocznie zasilić saldo zanim środki na koncie zostaną całkowicie wyczerpane. nie dotyczy
  Wypowiedzenie umowy
  • umowę może wypowiedzieć operator systemu, gdy użytkownik nie stosuje się do zapisów umowy
  • mogą wypowiedzieć obie strony - w formie pisemnej w trybie natychmiastowym
  • umowę może wypowiedzieć operator systemu, gdy użytkownik nie stosuje się do zapisów umowy
  • mogą wypowiedzieć obie strony - na piśmie z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.