TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Reklamacje

  Procedura reklamacyjna

  W celu złożenia reklamacji lub zapytania, użytkownicy systemu viaTOLL mogą skorzystać z jednej z poniższych form kontaktu:

  • Formularz "Zgłoszenie Problemu" dostępny w Panelu Obsługi Klienta (po zalogowaniu na stronie www.viatoll.pl)
  • Wiadomość e-mail, przesłana na adres info@viatoll.pl
  • Zgłoszenie telefoniczne poprzez kontakt z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta (TCOK udziela informacji w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim):
   • 800 101 101 (numer bezpłatny dla telefonów stacjonarnych w Polsce)
   • + 48 22 521 10 10 (dla telefonów komórkowych i dzwoniących z zagranicy, koszt połączenia zgodnie ze stawką operatora)
  • Zgłoszenie przesłane faxem pod numer: +48 22 521 10 11
  • Zgłoszenie przesłane na adres: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań
  • Zgłoszenie osobiste, którego można dokonać w Punkcie Obsługi Klienta lub Punkcie Dystrybucji.

  Zgłoszenia reklamacyjne składane drogą mailową, listową lub faxem powinny zawierać dane identyfikacyjne użytkownika tj. identyfikator umowy i/lub identyfikator klienta.

  Reklamacje finansowe są przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej na wypełnionym i podpisanym formularzu reklamacyjnym.

  Odpowiedzi na zapytania użytkowników udzielane są w języku polskim, niemieckim, rosyjskim i angielskim. Każdemu złożonemu pytaniu lub reklamacji zostaje nadany indywidualny numer, który umożliwia śledzenie statusu zapytania.

  Czego dotyczy: Informacje wymagane:
  Nieprawidłowe działanie viaBOX W zgłoszeniu należy podać:
  • datę,
  • przybliżony czas przejazdu,
  • odcinek,
  • nr drogi, gdzie sytuacja miała miejsce
  Nieprawidłowe działanie viaAUTO
  Brak doładowania konta Użytkownika Płatność gotówką:
  • oryginał/kopia paragonu potwierdzającego doładowanie konta/opłatę za przejazd,
  • data,
  • informacja o miejscu zdarzenia,
  • kwota doładowania/opłaty za przejazd
  Płatność kartą płatniczą/kartą flotową:
  • 4 ostatnie cyfry karty, którą dokonana była płatność,
  • data,
  • informacja o miejscu zdarzenia,
  • kwota doładowania/opłaty za przejazd
  Błędne doładowanie konta Użytkownika
  Błędnie naliczona opłata
  Zwrot salda z umowy
  Zwrot kaucji za urządzenie viaBOX W celu uzyskania zwrotu kaucji niezbędne jest zwrócenie urządzenia do: W zgłoszeniu należy podać:
  • informację o tym, kiedy urządzenie zostało zwrócone,
  • informację o sposobie płatności za urządzenie (gotówka lub karta)
  Zwracane urządzenia nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania.

  Przypominamy, że zgodnie z OWU § 7 pkt 1: "Wszystkie zwroty będą następowały tym samym sposobem płatności, którym dana płatność została dokonana przez Użytkownika. Jeżeli nie ma możliwości dokonania zwrotu tą samą metodą wówczas zwrot zostanie dokonany na podane przez Użytkownika konto bankowe."

  W przypadku, gdy zwrot środków ma zostać dokonany na konto bankowe, niezbędne jest podanie nazwy beneficjenta, nazwy banku oraz numeru rachunku bankowego. W przypadku zwrotu środków na rachunek zagraniczny niezbędne jest podanie numerów IBAN i SWIFT banku.

  Dodatkowo informujemy, że najszybszym sposobem zwrotu środków jest zwrot na kartę płatniczą, którą dokonana była płatność.