TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Klasyfikator pojazdów

  Klasyfikator, wyliczając stawkę opłaty elektronicznej wyrażoną w zł za każdy km przejechany drogami ekspresowymi i autostradami oraz drogami krajowymi, pokazuje czy pojazd podlega obowiązkowi opłat w systemie viaTOLL. Stawka opłaty elektronicznej zależy od dopuszczalnej masy pojazdu lub łącznej dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów (np. pojazd z przyczepą) oraz klasy emisji pojazdu.

  Aby ustalić ile wynosi stawka opłaty elektronicznej należy wprowadzić poniżej klasę emisji pojazdu oraz wybrać odpowiednią kategorię pojazdu.

  Stosując Klasyfikator Pojazdów, użytkownik akceptuje "Ogólne warunki korzystania z konta w trybie przepłaconym w sprawie potwierdzenia warunków korzystania z dróg płatnych oraz w sprawie warunków i zasad udostępnienia viaBOX", "Ogólne warunki korzystania z konta w trybie z odroczoną płatnością w sprawie potwierdzenia warunków korzystania z dróg płatnych raz w sprawie warunków i zasad udostępnienia viaBOX" i Ustawę o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 1985, Nr 14, poz. 60 z późń. zm.)

  Klasa Emisji

  Jak określić klasę emisji pojazdu?

  Klasa emisji pojazdu jest określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:

  • bezpośrednio, jako klasa emisji Euro pojazdu (np. "Euro 1", "Euro 4") lub
  • pośrednio poprzez wskazanie ustawodawstwa/dyrektywy UE, zawierające zasady oraz limity zanieczyszczeń dla danej klasy emisji Euro – wymienione w rozwijanej liście poniżej (np. "93/59/EWG")

  Klasa emisji Euro może być także określona w certyfikacie CEMT/ECMT - "ECMT Certyfikat Zgodności z Wymogami Technicznymi i Bezpieczeństwa dla Pojazdu Silnikowego", (np. "EURO III bezpieczny").

  W przypadku pojazdów lekkich z przyczepami o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej zestawu powyżej 3,5 tony klasę emisji spalin najlepiej ustalić na stacji diagnostycznej lub bezpośrednio w autoryzowanym salonie sprzedaży.

  Krok 1

  Wybierz klasę emisji spalin lub certyfikat rejestracyjny. Uwaga! Jeżeli klasa emisji nie jest znana lub jej weryfikacja za pomocą poświadczonego i zaakceptowanego dokumentu klasyfikacyjnego nie jest możliwa, należy wybrać Normę EURO 00.

  Krok 2

  Wybierz rodzaj pojazdu (zespołu pojazdów):


  Krok 3

  Zobacz, czy pojazd (lub zespół pojazdów) podlega obowiązkowi opłat w systemie viaTOLL i ile wynoszą stawki opłaty elektronicznej na poszczególnych kategoriach dróg.