TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Stawki opłat na autostradzie A2 Konin - Stryków – zaokrąglone

01.10.2011

Od 18 listopada 2011 r. na odcinku Konin-Stryków autostrady A2 obowiązują nowe, zaokrąglone stawki opłat za przejazd autostradą. Dotychczasowe kwoty opłaty za przejazd autostradą zaokrąglono w ten sposób, że końcówkę kwoty wynoszącą mniej niż 5 groszy pominięto, a końcówkę kwoty wynoszącą 5 i więcej groszy podwyższono do pełnych dziesiątek groszy. Podstawą prawną zmian jest Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Od 18 listopada 2011 r. na odcinku Konin-Stryków autostrady A2 obowiązują nowe, zaokrąglone stawki opłat za przejazd autostradą. Dotychczasowe kwoty opłaty za przejazd autostradą zaokrąglono w ten sposób, że końcówkę kwoty wynoszącą mniej niż 5 groszy pominięto, a końcówkę kwoty wynoszącą 5 i więcej groszy podwyższono do pełnych dziesiątek groszy. Podstawą prawną zmian jest Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Poniżej znajduje się tabela zaokrąglonych opłat dla motocykli oraz pojazdów lekkich.

Stawki opłat na autostradzie A2 - odcinek Konin - Stryków

Odległość w KM
  Konin Wsch. Koło Dąbie Wartkowice Emilia Zgierz
Koło 23,991          
Dąbie 40,706 16,715        
Wartkowice 58,928 34,937 18,222      
Emilia 82,600 58,609 41,894 23,672    
Zgierz 87,749 63,758 47,043 28,821 5,149  
Stryków PPO 99,036 75,045 58,330 40,108 16,436 11,287


Stawki dla motocykli (PLN)
  Konin Wsch. Koło Dąbie Wartkowice Emilia Zgierz
Koło 2,40          
Dąbie 4,10 1,70        
Wartkowice 5,90 3,50 1,80      
Emilia 8,30 5,90 4,20 2,40    
Zgierz 8,80 6,40 4,70 2,90 0,50  
Stryków PPO 9,90 7,50 5,80 4,00 1,60 1,10


Stawki dla pojazdów lekkich (PLN)
  Konin Wsch. Koło Dąbie Wartkowice Emilia Zgierz
Koło 4,80          
Dąbie 8,10 3,30        
Wartkowice 11,80 7,00 3,60      
Emilia 16,50 11,70 8,40 4,70    
Zgierz 17,50 12,80 9,40 5,80 1,00  
Stryków PPO 19,80 15,00 11,70 8,00 3,30 2,30