TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Pamiętaj o doładowaniu - ustaw próg ostrzegawczy dla konta przedpłaconego

09.12.2015
Przypominamy, że umowy zawierane w trybie przedpłaconym mają ustanowiony próg ostrzegawczy w standardowej wysokości 100 PLN. Po spadku stanu salda na umowie użytkownika do tej kwoty, urządzenia viaBOX podczas przejazdu pod bramownicą zaczynają sygnalizować pobranie opłaty podwójnym sygnałem dźwiękowym i świetlnym w kolorze żółtym. W takim wypadku należy jak najszybciej doładować konto, aby zapobiec ryzyku nałożenia kary za poruszanie się po sieci dróg płatnych bez wniesienia opłaty elektronicznej.

Dla użytkowników posiadających większa liczbę pojazdów przypisanych do jednej umowy zalecamy podniesienie kwoty progu ostrzegawczego do wysokości 100 PLN na każdy pojazd. Dzięki temu użytkownik uzyska ostrzeżenie o niskim stanie salda w czasie pozwalającym na zasilenie konta i kontynuowanie podróży bez ryzyka kar wynikających z braku uiszczenia opłaty elektronicznej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta dostępnym całodobowo pod numerem 800 101 101 (numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce) lub +48 22 521 10 10 (numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy).