TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Zmiana zapisów OWU i Umowy z użytkownikiem

19.02.2018

Operator systemu viaTOLL informuje, że modyfikacji uległy wybrane zapisy OWU dla konta zarówno w trybie z odroczoną płatnością, jak i przedpłaconym, a także Umowy z użytkownikiem viaAUTO i viaBOX. Wprowadzone zmiany dotyczą zbierania i przetwarzania danych osobowych użytkowników systemu viaTOLL przez inne podmioty niż GDDKiA.

Poniżej znajdą Państwo wykreślone zapisy:  

  • Ogólne warunki korzystania z konta w trybie z odroczoną płatnością / w trybie przedpłaconym – usunięto pkt. 5b mówiący, że przy realizacji Umowy Użytkownik wyraża zgodę na elektroniczne przetwarzanie i przechowywanie informacji przez podmioty zaangażowane w funkcjonowanie ESP w szczególności Organ uprawniony do pobierania Opłaty Elektronicznej, Spółkę oraz podmioty przez nie upoważnione, dla celów obsługi, stosowania i postępowania z ewentualnymi roszczeniami oraz statystycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Umowa z użytkownikiem viaBOX/viaAUTO – usunięto zapis mówiący o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez inne podmioty zaangażowane w obsługę Krajowego Systemu Poboru Opłat Elektronicznych oraz Manualnego Systemu Poboru Opłat

Aktualny wzór dokumentów dostępny jest na stronie internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania.