TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Oznakowanie pasów wjazdowych i zjazdowych na A2

02.09.2011

Od 1 lipca br. na odcinku autostrady A2 Konin Stryków został wprowadzony system manualnego poboru opłat. Jest to system zamknięty, co oznacza, że kierowca wjeżdżający na wymieniony wyżej odcinek autostrady pobiera bilet, na podstawie którego dokonuje następnie opłaty w miejscu poboru opłat, opuszczając ten odcinek autostrady. Równocześnie odcinek Konin Stryków został włączony do sieci dróg płatnych, na której obowiązuje elektroniczny system poboru opłat. Dlatego też kierowcy wjeżdżający na autostradę muszą zwrócić szczególną uwagę, z którego pasa korzystają.

Od 1 lipca br. na odcinku autostrady A2 Konin Stryków został wprowadzony system manualnego poboru opłat. Jest to system zamknięty, co oznacza, że kierowca wjeżdżający na wymieniony wyżej odcinek autostrady pobiera bilet, na podstawie którego dokonuje następnie opłaty w miejscu poboru opłat, opuszczając ten odcinek autostrady. Równocześnie odcinek Konin Stryków został włączony do sieci dróg płatnych, na której obowiązuje elektroniczny system poboru opłat. Dlatego też kierowcy wjeżdżający na autostradę muszą zwrócić szczególną uwagę, z którego pasa korzystają.


Poniżej znajduje się krótka prezentacja oznakowanie pasów wjazdowych oraz zjazdowych z autostrady A2 na odcinku Konin-Stryków.

Pasy wjazdowe:

- Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony – mogą korzystać ze wszystkich otwartych pasów, które oznaczone są zieloną strzałką (strzałka znajduje się nad pasem). Ponadto pasy wjazdowe, dla których na wiatach umieszczono poniższe znaki służą wyłącznie do obsługi pojazdów lekkich. Są to pasy numer 2 i 4 licząc od prawej strony:

zielona_strzakazakazany_ciezki

- Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej > 3,5 tony – mogą korzystać z otwartych pasów (zielona strzałka) z dodatkowymi oznaczeniami jak zaprezentowano poniżej. Są to pasy numer 1 i 3  licząc od prawej strony:

pomaranczowezielona_strzakaoplata_elektroniczna

Pasy zjazdowe:
- Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony – mogą korzystać z otwartych pasów, które oznaczone są zieloną strzałką (strzałka znajduje się nad pasem) i równocześnie nie występują dla nich poniższe znaki. Są to pasy numer 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 licząc od prawej strony:

pomaranczowezielona_strzakaoplata_elektroniczna

Dodatkowo pasy wyjazdowe, nad którymi podświetlone są poniższe znaki służą wyłącznie do obsługi pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony:


zielona_strzakaznak2

- Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej > 3,5 tony – mogą korzystać z otwartych pasów (zielona strzałka) z dodatkowymi oznaczeniami jak zaprezentowano poniżej:

pomaranczowezielona_strzakaoplata_elektroniczna