TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

RODO w viaTOLL

25.05.2018

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez GDDKiA za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

Udostępnienie danych osobowych i danych rejestracyjnych w systemie viaTOLL (takich jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, seria i nr dowodu osobistego, nazwa użytkownika, numer identyfikacyjny klienta, numer identyfikacyjny kontraktu, adres e-mail, numer urządzenia viaBOX) jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

Dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych z zawarciem i realizacją umowy viaTOLL, a także w celu archiwizacji.

Państwa dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną np. „Newsletter” i „SMS Reminder”, o ile wyrazi Pan/ Pani na to zgodę. W dowolnym momencie trwania Umowy może Pan/ Pani wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych. Można tego dokonać w dowolnym MOK, dzwoniąc do TCOK lub wysyłając e-maila na adres info@viatoll.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez GDDKiA wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Administratorem danych osobowych jest:
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
tel: (022) 375 88 88
e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl
Regon 017511575

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Z pełną Polityką prywatności można zapoznać się tutaj.