TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Długi weekend majowy z systemem viaTOLL

26.04.2018

W związku z długim weekendem majowym, który tradycyjnie jest okresem wzmożonego ruchu na polskich drogach, przypominamy zasady dotyczące wnoszenia opłat elektronicznych w systemie viaTOLL.

System viaTOLL jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów oraz zespołów pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, a w związku z tym obejmuje również kierowców samochodów osobowych w sytuacji, kiedy łączna dopuszczalna masa całkowita pojazdu i przyczepy (np. kempingowej, do przewozu łodzi, koni itp.) przekracza 3,5 tony. Oznacza to, że przed wjazdem na drogę płatną użytkownicy takich pojazdów powinni dokonać rejestracji w systemie i zainstalować urządzenie pokładowe viaBOX w pojeździe. O dokumentach koniecznych do rejestracji pojazdu można przeczytać na stronie viaTOLL w sekcji Obsługa Klienta.

Kierowcy zespołów pojazdów (samochód osobowy z przyczepą) o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t chcąc wjechać na drogę płatną mają obowiązek zainstalować wewnątrz pojazdu urządzenie pokładowe viaBOX, które posiada funkcję manualnego włączania i wyłączania trybu „pojazd z przyczepą”. Aby włączyć tryb „pojazd z przyczepą” kierowca musi przytrzymać przycisk przez ponad 2 sekundy do czasu, gdy dioda „2” zaświeci się jednokrotnie. Kolejne przytrzymanie przycisku spowoduje, że viaBOX wróci do trybu „pojazd bez przyczepy”, a przełączenie zostanie potwierdzone pojedynczym sygnałem świetlnym diody „X”. Z możliwości tej korzystają kierowcy pojazdów, które podlegają opłacie tylko wtedy, gdy ciągną przyczepę oraz pojazdów, które ciągnąc przyczepę podlegają innej stawce opłat (gdy dopuszczalna masa całkowita zestawu przekracza 12 ton). Szczegółowe informacje dotyczące przełączania urządzenia dostępne są w instrukcji obsługi urządzenia viaBOX.

Użytkownicy kamperów (czyli zintegrowanych samochodów turystycznych, specjalnie w tym celu zbudowanych lub wyposażonych, zapewniający podróżującym nim pasażerom miejsca do spania i wypoczynku) o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony również powinni pamiętać o obowiązku wnoszenia opłaty elektronicznej na drogach płatnych oraz o związanym z tym obowiązku rejestracji w systemie viaTOLL.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta. Równocześnie przypominamy, iż rejestracji w systemie viaTOLL można dokonać w Miejscach Obsługi Klienta, a ich pełna lista znajduje się na stronie viatoll.pl w zakładce Obsługa Klienta.