KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRAS
800 101 101

(Nemokamas numeris skambinantiesiems iš fiksuotojo tyšio telefonų Lenkijoje)

+48 22 521 10 10

(Mokamas numeris skambinantiesiems iš mobiliojo ryšio telefonų arba užsienio)

Kas bus, jeigu pažeisiu pareigą?

    Nesumokėjus privalomo kelių rinkliavos mokesčio, t. y. – jeigu transporto priemonė nėra užregistruota viaTOLL sistemoje, viaBOX įrenginys įrengtas neatitinkamai, registracijos metu netinkamai nurodyta transporto priemonės kategorija, įvažiuojama į mokamą kelio ruožą nesumokėjus ir pan. bus paskirtos baudos, nurodytos įstatymo dėl viešųjų kelių, 13 straipsnyje.

    Administracinio sprendimo pabaigoje nurodyta, kad Naudotojas, kuriam yra skirta bauda, gali ją apskųsti per 14 dienų nuo sprendimo įteikimo datos. Remdamasi Naudotojų pateikta informacija Kelių transporto inspekcija (lenk.: GITD) kilus abejonėms gali pakviesti viaTOLL sistemos operatorių tikslu paaiškinti ir patikrinti gautą informaciją. Jeigu Kelių transporto inspekcija nuspręs, kad Naudotojui skirta bauda yra neteisėta, tai ją panaikins, o piniginės baudos suma bus grąžinta Naudotojui.

    Formaliai apskųsti skirtą administracinę baudą tai vienintelis prašymo dėl baudos panaikinimo pateikimo būdas. Galutinį sprendimą išduoda kontrolės organas išnagrinėjęs visas su byla susijusias medžiagas.