KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRAS
800 101 101

(Nemokamas numeris skambinantiesiems iš fiksuotojo tyšio telefonų Lenkijoje)

+48 22 521 10 10

(Mokamas numeris skambinantiesiems iš mobiliojo ryšio telefonų arba užsienio)

Žodynėlis

  Elektroninis mokestis – tai yra mokestis už važiavimą nustatytu mokamų kelių tinklu, kuris yra renkamas elektroniniu būdu viaTOLL sistemoje. Elektroninės rinkliavos įvedimo ir galiojimo teisinis pagrindas yra 1985 m. kovo 21 dienos Viešųjų kelių įstatymas (oficialusis leidinys „Dziennik Ustaw” 1985, Nr. 14, poz. 60 su vėlesn. pakeit.).

  Kelių mokestis – tai yra mokestis už važiavimą nustatytais mokamų greitkelių, kurie yra pavaldūs Generalinei krašto kelių ir greitkelių direkcijai, ruožais, renkamas rankiniu būdu kelių rinkliavos postuose. Kelių rinkliavos teisinis pagrindas yra Mokamų greitkelių ir Valstybinio kelių fondo įstatymas (oficialusis leidinys „Dziennik Ustaw” 1994, Nr. 127, poz. 627 su vėlesn. pakeit.).

  Elektroninė kelių rinkliavos sistema viaTOLL – sistema, skirta elektroniniam mokesčio apskaičiavimui keliuose, už kuriuos yra imamas šis mokestis. Lenkijoje ši sistema turi savo pavadinimą - viaTOLL.

  Mokamų kelių tinklas – tai nustatyti Generalinei krašto kelių ir greitkelių direkcijai pavaldžių greitkelių, magistralinių ir krašto kelių ruožai, kuriuose taikoma elektroninė rinkliavos sistema viaTOLL. Galutinį mokamų kelių sąrašas yra nustatytas 2011 m. kovo 22 d. Ministrų tarybos potvarkyje dėl krašto kelių arba jų ruožų, kuriuose taikoma elektroninė kelių rinkliavos sistema bei dėl rinkliavos tarifų.

  Naudotojo sąskaita – tai visi duomenys apie Sistemoje viaTOLL įregistruotas naudotojo transporto priemones, jo pasirinktus mokėjimo būdus bei atliktas operacijas. Sąskaitos yra dviejų rūšių: išankstinio mokėjimo (pre-pay) ir atidėto mokėjimo (post-pay).

  viaBOX – tai specialus įrenginys, skirtas variklinėms transporto priemonėms, kurioms yra taikoma privaloma kelių rinkliava viaTOLL sistemoje. Šis įrenginys susisiekdamas su ant portalų įrengtomis antenomis, skaičiuoja elektroninę rinkliavą viaTOLL sistemoje. Jeigu šio įrenginio nėra, rinkliavos apskaičiavimas elektroniniu būdu negalimas.

  Portalai – tai konstrukcijos, įrengtos virš kelio juostos mokamų kelių tinkle, kurių pagalba yra užmezgamas rinkliavai apskaičiuoti būtinas ryšys su pravažiuojančiose transporto priemonėse įrengtais viaBOX įrenginiais. Portalai tai būtini Sistemos infrastruktūros elementai.

  Transporto priemonė, kuriai yra taikoma elektroninė rinkliavos sistema – tai variklinė transporto priemonė arba transporto priemonių junginys, kurių bendroji leistina masė yra didesnė kaip 3,5 tonos bei autobusas, nepriklausomai nuo jo bendrosios leistinos masės. Tokioms transporto priemonėms yra priskiriami:

  • krovininiai automobiliai (tiek dviejų, tiek ir trijų ašių) bei krovininiai automobiliai su priekaba, kurių bendroji leistina mase yra didesnė kaip 3,5 tonos;
  • autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 9 sėdimosios vietos, nepriklausomai nuo jų bendrosios leistinos masės;
  • balniniai vilkikai ir balniniai vilkikai su puspriekabe ir/ arba priekaba, kurių bendroji leistina masė yra didesnė kaip 3,5 tonos;
  • lengvieji automobiliai su priekaba, kurių bendroji leistina masė yra didesnė kaip 3,5 tonos.