KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRAS
800 101 101

(Nemokamas numeris skambinantiesiems iš fiksuotojo tyšio telefonų Lenkijoje)

+48 22 521 10 10

(Mokamas numeris skambinantiesiems iš mobiliojo ryšio telefonų arba užsienio)

Sutarties garantija

    Naudotojas, norintis atidaryti atidėto mokėjimo sąskaitą, pasirašydamas sutartį privalo pateikti atitinkamą garantiją. Tai gali būti:

  - banko garantija - Naudotojas privalo gauti banko garantiją bei pristatyti ją Klientų aptarnavimo punkte patikrinimo tikslu. Atidėto mokėjimo sąskaitos sutartį galima pasirašyti tik akceptavus banko garantiją. Banko garantijos akceptavimas gali trukti kelias darbo dienas. Kad akceptacijos procesas būtų greitesnis, banko išduodama garantija turi būti parengta pagal šioje nuorodoje esantį formuliarą: link,

  - draudimo garantija - Naudotojas privalo gauti draudimo garantiją bei pristatyti ją Klientų aptarnavimo punkte patikrinimo tikslu. Kiekviena garantija turi būti patvirtinta. Atidėto mokėjimo sąskaitos sutartį galima pasirašyti tik gavus draudimo garantijos patvirtinimą. Draudimo garantijos patvirtinimas gali trukti kelias darbo dienas. Kad patvirtinimo procesas būtų greitesnis, draudimo bendrovės išduodama garantija turi būti parengta pagal šioje nuorodoje esantį formuliarą: link,

  - piniginė garantija - Naudotojas privalo užpildyti mokėjimo deklaracijos formuliarą ir įmokėti deklaruotą sumą į formuliare nurodytą banko sąskaitą. Kelių Naudotojas galės pasirašyti sutartį tik įtraukus operaciją į banko sąskaitos apskaitą. Mokėjimo deklaracijos formuliaras yra nuorodoje: link

  - atitinkamą trečio subjekto laidavimą, subjektas turi sutapti su 2015 m. rugpjūčio 27 dienos Infrastruktūros ir plėtros ministro potvarkio dėl elektroninio mokesčių mokėjimo ir jų apskaičiavimo į Šalies kelių fondo sąskaitą § 6, 1 pastraipos 4 punkte esančiomis nuorodomis (tokiu trečiu subjektu gali būti pvz. „Flota” kortelės teikėjas, kuria mokamų kelių Naudotojas, turintis atidėto mokėjimo sąskaitą, galės apmokėti rinkliavą už važiavimą šiais keliais).

  Atitinkamas laidavimas turi apdrausti visus planuojamus mokesčius, atsižvelgiant į mėnesinį ataskaitos laikotarpį bei turi būti pateikiama ne trumpesniam laikotarpiui nei 1 metai. Banko garantijos, kuri yra viena iš elektroninės rinkliavos apmokėjimo garantijos būdų, pavyzdį gali rasti kiekviename Distribucijos ir Klientų aptarnavimo punkte bei internetinėje svetainėje www.viatoll.pl. Garantija gali būti išduota tik lenkų arba anglų kalba, dokumentai išduoti kita kalba nebus pripažįstami. Garantijoje turi būti pateikta visa pavyzdiniame formuliare esanti informacija. Jeigu trūks kurios nors informacijos, garantija nebus pripažinta.

  Garantijos suma bus nustatyta remiantis užregistruotų arba planuojamų užregistruoti transporto priemonių skaičiumi bei prognozuojamu naudojimusi mokamų kelių tinklu. Garantija turi padengti maksimalų naudojimąsi mokamų kelių tinklu 1,5 mėnesio laikotarpiui (mėnesio debeto aviza + 14-os dienų mokėjimo terminas). Užregistravęs į savo sąskaitą papildomas transporto priemones, Naudotojas privalo padidinti garantijos sumą pagal poreikį. Pagrindinis principas yra toks, kad visą mokesčio už pravažiavimą sumą turi padengti garantijos suma, nesvarbu kiek transporto priemonių yra užregistruotų į Naudotojo sąskaitą. Sumos, kuriai turi būti pateikta garantija, skaičiuoklė yra internetinėje svetainėje www.viatoll.pl.

  Naudotojas prieš 60 dienų bus painformuotas apie artėjančią garantijos galiojimo laiko pabaigą, kad galėtų pateikti atnaujintą garantiją ne vėliau nei likus 30 dienų iki garantijos galiojimo laiko pabaigos. Tačiau tai nereiškia, kad Naudotojas neturi pats prisiminti ir stebėti garantijos galiojimo laiką bei joje nustatytą sumą. Jeigu Naudotojas neatnaujins garantijos likus 30 dienų iki jos galiojimo laiko pabaigos arba jeigu elektroninės rinkliavos mokesčio sumą padengia 99% garantijoje nustatytos sumos, tai jo sąskaita iš atidėto mokėjimo sąskaitos bus pakeista į išankstinio mokėjimo sąskaitą be garantijos, šios sąskaitos likutis bus lygus 0 Lenkijos zlotų. Tokiu atveju Naudotojas privalės laikytis bendrųjų tokios sąskaitos sąlygų, esančių internetinėje svetainėje www.viatoll.pl, sutartis neturės būti keičiama, šalys neturės atlikti jokių kitų veiksmų.