KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRAS
800 101 101

(Nemokamas numeris skambinantiesiems iš fiksuotojo tyšio telefonų Lenkijoje)

+48 22 521 10 10

(Mokamas numeris skambinantiesiems iš mobiliojo ryšio telefonų arba užsienio)

Sąskaitų palyginimai

  Naudotojo sąskaita – tai visi duomenys apie viaTOLL sistemoje įregistruotas Naudotojo transporto priemones, jo pasirinktus mokėjimo būdus ir komunikacijos kanalus bei atliktas operacijas, o esant išankstinio mokėjimo sąskaitai – sąskaitos likutį. Į vieną sąskaitą gali būti užregistruota viena arba kelios transporto priemonės.

  Sąskaitos yra dviejų rūšių: išankstinio mokėjimo (pre-pay) ir atidėto mokėjimo (post-pay). Išankstinio mokėjimo sąskaitos Naudotojai prieš įvažiuodami į mokamus kelius privalo savo sąskaitoje turėti atitinkamą pinigų sumą. Į Naudotojo sąskaitą užregistruotoms transporto priemonėms važiuojant mokamų kelių tinklų ruožais mokesčiai nuskaičiuojami nuo sąskaitoje esančio likučio. Atidėto mokėjimo (post-pay) sąskaitoje yra nurodoma suma, kurią reikia sumokėti už visas į sąskaitą užregistruotas transporto priemones iki sutartyje nurodyto ataskaitos laikotarpio pabaigos.

  Skirtumai Išankstinio mokėjimo sąskaita Atidėto mokėjimo sąskaita
  Kur galima pasirašyti sutartį? Sutartį galima pasirašyti Klientų aptarnavimo punkte bei Distribucijos punkte.

  Sutartį galima pasirašyti Klientų aptarnavimo punkte arba tarpininkaujant šių „Flota” kortelių teikėjui:

  • BZA CARD
  • DKV*
  • E100*
  • euroShell*
  • Eurotoll SAS
  • LogPay Transport Services (anksčiau EuroToll Service)
   • LogPay Card (anksčiau Euro Toll Pan-European Card)
  • Eurowag
  • Multi Service Toll Card*
  • PKN Orlen
   • Flota
   • Open Drive
  • Routex*
   • BP / Aral *
   • ENI / AGIP*
   • OMV*
   • Circle K*
  • UTA*
  • Vialtis Roadpass

  * naudojantis žvaigždute pažymėtomis „Flota” kortelėmis galima registruotis Klientų aptarnavimo punkte bei tiesiogiai pas „Flota” kortelių teikėją. Likusių kortelių savininkai, norėdami atidaryti atidėto mokėjimo sąskaitą, privalo užpildyti anketą pas „Flota” kortelių teikėją.   

  Elektroninės rinkliavos mokėjimo terminas Į Naudotojo sąskaitą užregistruotoms transporto priemonėms važiuojant mokamų kelių tinklų ruožais mokesčiai nuskaičiuojami automatiškai nuo sąskaitoje esančio likučio. Apmokama pasibaigus ataskaitos laikotarpiui, 14-os dienų bėgyje nuo debeto avizos už minimą laikotarpį pateikimo.
  Sąskaitų kiekis Sąskaita yra atidaroma kiekvienos pasirašytos sutarties pagrindu. Viena sutartis pasirašoma vienai arba kelioms transporto priemonėms. Sąskaita yra atidaroma kiekvienos pasirašytos sutarties pagrindu. Viena sutartis pasirašoma vienai arba kelioms transporto priemonėms.
  Naudojimasis mokamų kelių tinklu ir lėšos sąskaitoje Mokama prieš naudojantis mokamų kelių tinklu. Naudotojas privalo savo sąskaitoje turėti pakankamai lėšų, kol jo užregistruotos transporto priemonės išvažiuos į mokamų kelių tinklą. Mokama pasinaudojus mokamų kelių tinklu.
  Užstato dydis už viaBOX įrenginį 120 Lenkijos zlotų 120 Lenkijos zlotų
  Mažiausia sąskaitos papildymo suma 120 Lenkijos zlotų netaikoma
  Didziausia Naudotojo sąskaitos papildymo suma Naudotojo sąskaitos likutis negali būti didesnis, nei 1000 Lenkijos zlotų, padaugintų iš į sąskaitą užregistruotų transporto priemonių skaičiaus. netaikoma
  Mažiausia įspėjimo suma 100 Lenkijos zlotų (Dėmesio! Naudotojas gali nustatyti aukštesnę mažiausią įspėjimo sumą. Siūloma pasirinkti mažiausią įspėjimo sumą – 1000 Lenkijos zlotų, padaugintų iš transporto priemonių skaičiaus) netaikoma
  Finansinė garantija netaikoma Privaloma – tai gali būti:
  • banko garantija
  • draudimo garantija
  • piniginė garantija
  • atitinkamas laidavimas, pvz. „Flota“ kortelės teikėjo
  Kas atsitiks, kai sąskaitoje liks mažiausia įspėjimo suma? Kai išankstinio mokėjimo sąskaitoje liks registracijos metu nustatytas likutis, šioje transporto priemonėje užmontuotas viaBOX įrenginys informuos apie tai dvigubu garsiniu signalu pravažiuojant pro portalą (kai sąskaitos likutis didesnis už mažiausią įspėjimo sumą, viaBOX įrenginys išduoda viena garsinį signalą). Tokiu atveju Naudotojas privalo nedelsdamas papildyti sąskaitą, kol lėšos joje visiškai nepasibaigė.  netaikoma
  Sutarties nutraukimas
  • sutartį gali nutraukti sistemos operatorius, jei Naudotojas nesilaiko sutartyje nurodytų sąlygų
  • sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių raštišku susitarimu – sutartis nutraukiama nedelsiant;
  • sutartį gali nutraukti sistemos operatorius, jei Naudotojas nesilaiko sutartyje nurodytų sąlygų
  • sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių raštišku susitarimu –apie tai kitą šalį įspėjus prieš du mėnesius. Sutartis nutraukiama kalendorinio mėnesio pabaigoje.