KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRAS
800 101 101

(Nemokamas numeris skambinantiesiems iš fiksuotojo tyšio telefonų Lenkijoje)

+48 22 521 10 10

(Mokamas numeris skambinantiesiems iš mobiliojo ryšio telefonų arba užsienio)

Mokesčių tarifai

  Nurodė viaTOLL sistemoje galiojančius elektroninės kelių rinkliavos tarifus Ministrų tarybos įsakymo dėl valstybinės reikšmės kelių ir jų atkarpų, už kuriuos elektroniniu būdu yra renkamas mokestis bei dėl elektroniniu būdu renkamų mokesčių tarifų priede Nr. 3 ir 4. Įsakymas, keičiantis mokamų kelių atkarpų sąrašą, yra skirsnyje Teisiniai pagrindai.

  A ir S klasės valstybinių kelių arba jų atkarpų, už kuriuos imamas elektroninis mokestis, elektroninio apmokėjimo tarifų dydis

  Transporto priemonės kategorija Elektroninio apmokėjimo tarifas už 1 km pravažiavimą valstybiniu keliu (PLN)
  Transporto priemonių EURO klasės, priklausomai nuo išmetamųjų dujų limitų (1)
  max. EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5
  1 2 3 4 5

  Transporto priemonės, kurių leistinas bendrasis svoris (2) viršija 3,5 tonos ir yra žemesnis nei 12 t

  0,40 0,35 0,28 0,20
  Transporto priemonės, kurių leistinas bendrasis svoris (2) yra ne žemesnis nei 12 t 0,53 0,46 0,37 0,27
  Autobusai, nepriklausomai nuo leistino bendrojo svorio 0,40 0,35 0,28 0,20

   GP ir G klasės valstybinių kelių arba jų atkarpų, už kuriuos imamas elektroninis mokestis, elektroninio apmokėjimo tarifų dydis

  Transporto priemonės kategorija Elektroninio apmokėjimo tarifas už 1 km pravažiavimą valstybiniu keliu (PLN)
  Transporto priemonių EURO klasės, priklausomai nuo išmetamųjų dujų limitų (1)
  max. EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5
  1 2 3 4 5

  Transporto priemonės, kurių leistinas bendrasis svoris (2) viršija 3,5 tonos ir yra žemesnis nei 12 t

  0,32 0,28 0,22 0,16
  Transporto priemonės, kurių leistinas bendrasis svoris (2) yra ne žemesnis nei 12 t 0,42 0,37 0,29 0,21
  Autobusai, nepriklausomai nuo leistino bendrojo svorio 0,32 0,28 0,22 0,16

  (1) Vadovaujantis 1970 m. kovo 20 dienos Tarybos direktyvos 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo teršimo motorinių transporto priemonių su priverstinio uždegimo varikliais išmetamosiomis dujomis, suderinimo (ES OL 76, 1970-04-06, 1 psl., su vėlesniais pakeitimais; ES OL Lenkijos specialusis leidimas, 13 sk., 1 t., 64 psl., su vėlesniais pakeitimais), 1999 m. birželio 17 dienos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (ES OL 187, 1999-07-20, 42 psl., su vėlesniais pakeitimais; ES OL Lenkijos specialusis leidimas, 7 sk., 4 t., 372 psl., su vėlesniais pakeitimais), 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/55/EB dėl sunkiasvorių transporto priemonių ir jų variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį (Euro IV ir V) (ES OL 275, 2005-10-20, 1 psl., su vėlesniais pakeitimais) bei 2007 m. birželio 20 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (ES OL 171, 2007-06-29, 1 psl., su vėlesniais pakeitimais), nuostatais.

  (2) Leistinas bendrasis svoris kartu su priekabos (puspriekabės) leistinu bendruoju svoriu.

  Mūsų internetinėje svetainėje yra mokesčių skaičiuoklė, suteikianti galimybę apskaičiuoti mokesčio dydį už pravažiavimą tam tikru keliu. Mokesčių skaičiuoklė leidžia Naudotojui įvedus kelionės pradžios ir pabaigos vietą bei transporto priemonės klasifikacijos klasę apskaičiuoti trumpiausią trasą (trumpiausią mokamų kelių tinklu važiavimo laiką), numatomą kelionės laiką ir mokestį už važiavimą mokamais keliais.