KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRAS
800 101 101

(Nemokamas numeris skambinantiesiems iš fiksuotojo tyšio telefonų Lenkijoje)

+48 22 521 10 10

(Mokamas numeris skambinantiesiems iš mobiliojo ryšio telefonų arba užsienio)

Dokumentai, reikalingi transporto priemonės registracijos metu – išankstinio mokėjimo sąskaita

  Dokumentai ir duomenys, reikalingi registruojantis viaTOLL sistemoje bei atidarant Naudotojo sąskaitą - išankstinio mokėjimo sąskaita:

  • Savininko pavardė ir vardas, kontaktiniai duomenys: adresas, el. paštas, telefono numeris;
  • arba (kai transporto priemonės savininkas yra įmonė) įmonės duomenys: įmonės pavadinimas, adresas, įmonės teisinis statusas, mokesčių mokėtojo numeris, imonę atstovaujančio asmens tapatybės dokumento numeris ir seria bei įmonės registracijos numeris:
   • nacionalinio teismų registro indentifikavimo numeris (KRS),
   • arba Verslo registro išrašas,
   • arba Ūkinės veiklos registro išrašo kopija,
   • arba įmonių registro išrašo kopija,
   • arba kitas įmonės registracijos numeris.
  • Asmens tapatybės kortelė arba pasas,
  • Transporto priemonės registracijos pažymėjimas arba jo kopija,
  • Išmetamųjų medžiagų emisijos EURO klasę patvirtinančio dokumento kopija (reikalingi yra apibrėžti, visuotinai pripažįstami emisijos klasę patvirtinantys pažymėjimai),
  • Įgaliojimas pasirašyti sutartį (tuo atveju, jeigu sutartį sudaro trečiasis asmuo subjekto/ kito asmens naudai arba jeigu į trečiojo asmens sudarytą sutartį subjekto/ kito asmens naudai yra įtraukiama transporto priemonės sąskaita),
  • Informacija apie pageidaujamą elektroninio mokesčio mokėjimo būdą.

  Registracijos procesas baigiamas sutarties tarp transporto priemonės/priemonių savininko (arba jo įgalioto asmens) ir Sistemos viaTOLL operatoriaus pasirašymu.