KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRAS
800 101 101

(Nemokamas numeris skambinantiesiems iš fiksuotojo tyšio telefonų Lenkijoje)

+48 22 521 10 10

(Mokamas numeris skambinantiesiems iš mobiliojo ryšio telefonų arba užsienio)

Kaip veikia?

    viaTOLL sistema veikia naudojant trumpo nuotolio bevielio ryšio technologiją. Ši sistema susideda iš kelių pagrindinių elementų, o jos veikimą paprasčiausiu būdu galima apibendrinti taip.

    Į Kelių ir greitkelių generalinei direkcijai pavaldų mokamą greitkelį įvažiuojama per rinkliavos punktą. Kai viaTOLL sistema besinaudojanti transporto priemonė arba transporto priemonių junginys, kurio bendras leistinas svoris  ≤ 3,5 tonos, priartės prie kelių rinkliavos aikštelės mokamame greitkelyje ir važiuos elektroninės kelių rinkliavos transporto priemonėms, kurių bendras leistinas svoris  ≤ 3,5 tonos, simboliu pažymėta kelio juosta, užtvara atsidarys automatiškai. Kelių ir greitkelių generalinei direkcijai pavaldžių greitkelių įvažiavimo ir išvažiavimo portaluose yra įrengtos atenos, užtikrinančios ryšį tarp sistemos ir transporto priemonėje įrengto viaAUTO įrenginio. Kiekvieną kartą kai transporto priemonė (su viaAUTO įrenginiu) nuvažiuoja nuo greitkelio, yra nuskaičiuojamas mokestis už važiavimą konkrečia mokamo kelio atkarpa. Vairuotojas apie tai yra informuojamas vienu garsiniu viaAUTO įrenginio signalu. Tačiau jeigu įvažiuojant į Kelių ir greitkelių generalinei direkcijai pavaldų greitkelį bus nustatyta, kad viaAUTO įrenginys yra neaktyvus arba išankstinio mokėjimo sąskaitos likutis yra mažas (mažiau nei 20 Lenkijos zlotų transporto priemonei) arba lygus nuliui, tai kelio užtvara neatsidarys. Vairuotojas privalės paimti tranzitinį bilieta ir sumokėti rinkliavą rankiniu būdu isvažiavimo juostoje.

    Pažiūrėkite, kuo skiriasi mokėjimas rankiniu būdu (MTC - Manual Toll Collect) nuo mokėjimo elektroniniu būdu (ETC - Electronic Toll Collection):