KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRAS
800 101 101

(Nemokamas numeris skambinantiesiems iš fiksuotojo tyšio telefonų Lenkijoje)

+48 22 521 10 10

(Mokamas numeris skambinantiesiems iš mobiliojo ryšio telefonų arba užsienio)

Žodynėlis

  Elektroninis mokestis - tai mokestis už važiavimą nustatytu mokamų kelių tinklu, mokamas elektroniniu būdu viaTOLL sistemoje. Elektroninės rinkliavos įvedimo ir galiojimo teisinis pagrindas yra 1985 m. kovo 21 dienos Viešųjų kelių įstatymas (oficialusis leidinys „Dziennik Ustaw“ 1985, Nr. 14, poz. 60 su vėlesn. pakeit.).

  Kelių mokestis - tai mokestis už važiavimą pasirinktais Generalinei krašto kelių ir greitkelių direkcijai pavaldžių mokamų greitkelių ruožais, renkamas rankiniu būdu kelių rinkliavos postuose. Elektroninės rinkliavos įvedimo ir galiojimo teisinis pagrindas yra Mokamų greitkelių ir Valstybinio Kelių Fondo įstatymas (oficialusis leidinys „Dziennik Ustaw“ 1994, Nr. 127, poz. 627 su vėlesn. pakeit.).

  Elektroninė mokesčių surinkimo sistema viaTOLL - sistema skirta kelių rinkliavos skaičiavimui tam tikruose Lenkijos kelių ruožuose. Lenkijoje ši sistema turi savo pavadinimą viaTOLL.

  Mokami ruožai - tai tam tikri Generalinei krašto kelių ir greitkelių direkcijai pavaldžių greitkelių ruožai, kuriuose taikoma kelių rinkliavos sistema ir kuriuose transporto priemonių ir transporto priemonių junginių, kurių bendroji leistina masė neviršija 3,5 tonos, vairuotojams bus prieinama elektroninė kelių rinkliavos paslauga (viaTOLL).

  Mokamų kelių tinklas - tai nustatyti Generalinei krašto kelių ir greitkelių direkcijai pavaldžių greitkelių, magistralinių ir krašto kelių ruožai, kuriuose taikoma elektroninė rinkliavos sistema viaTOLL. Galutinį mokamų kelių sąrašas yra nustatytas 2011 m. kovo 22 d. Ministrų tarybos potvarkyje dėl krašto kelių arba jų ruožų, kuriuose taikoma elektroninė kelių rinkliavos sistema bei dėl rinkliavos tarifų.

  Naudotojo sąskaita – tai visi duomenys apie Sistemoje viaTOLL įregistruotas naudotojo transporto priemones, jo pasirinktus mokėjimo būdus bei atliktas operacijas. Sąskaitos yra dviejų rūšių: išankstinio mokėjimo (pre-pay) ir atidėto mokėjimo (post-pay).

  Portalai – tai konstrukcijos, įrengtos virš kelio juostos mokamų kelių tinkle, kurių pagalba yra užmezgamas rinkliavai apskaičiuoti būtinas ryšys su pravažiuojančiose transporto priemonėse įrengtais viaBOX įrenginiais. Portalai tai būtini Sistemos infrastruktūros elementai.

  viaAUTO – tai specialus įrenginys, skirtas variklinėms transporto priemonėms bei transporto priemonių junginiams, kurių bendroji leistina masė neviršija 3,5 tonos. Šis įrenginys susisiekdamas su ant portalų įrengtomis antenomis, skaičiuoja elektroninę rinkliavą viaTOLL sistemoje. Jeigu šio įrenginio nėra, rinkliavos apskaičiavimas elektroniniu būdu negalimas.

  Transporto priemonė ar transporto priemonių junginys, kurių bendroji leistina masė neviršija 3,5 tonos - tai transporto priemonės, kurioms yra privalomas kelių rinkliava mokamose greitkeliuose. Šių transporto priemonių vairuotojams, vėliausiai iki 2012 m. sausio 1 dienos bus prieinama elektroninė kelių rinkliava sistema viaTOLL. Šioms priemonėms priskiriamos:

  • dviratės transporto priemonės ir dviratės transporto priemonės su priekabomis;
  • lengvieji automobiliai ir lengvieji automobiliai su priekaba, kurių bendroji leistina masė neviršija 3,5 tonos;
  • komercinis automobilis ir komercinis automobilis su priekaba, kurių bendroji leistina masė neviršija 3,5 tonos;
  • lengvasis automobilis, skirtas ne daugiau kaip 8 keleiviams ir 1 vairuotojui vežti ir lengvasis automobilis su priekaba, kurių bendroji leistina masė neviršija 3,5 tonos.