KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRAS
800 101 101

(Nemokamas numeris skambinantiesiems iš fiksuotojo tyšio telefonų Lenkijoje)

+48 22 521 10 10

(Mokamas numeris skambinantiesiems iš mobiliojo ryšio telefonų arba užsienio)

Sąskaitų palyginimai

  Naudotojo sąskaita – tai visi duomenys apie viaTOLL sistemoje įregistruotas Naudotojo transporto priemones, jo pasirinktus mokėjimo būdus ir komunikacijos kanalus bei atliktas operacijas, o esant išankstinio mokėjimo sąskaitai – sąskaitos likutį. Į vieną sąskaitą gali būti užregistruota viena arba kelios transporto priemonės.

  Sąskaitos yra dviejų rūšių: išankstinio mokėjimo (pre-pay) ir atidėto mokėjimo (post-pay). Išankstinio mokėjimo sąskaitos Naudotojai prieš įvažiuodami į mokamus kelius privalo savo sąskaitoje turėti atitinkamą pinigų sumą. Į Naudotojo sąskaitą užregistruotoms transporto priemonėms važiuojant mokamų kelių tinklų ruožais mokesčiai nuskaičiuojami nuo sąskaitoje esančio likučio. Atidėto mokėjimo (post-pay) sąskaitoje yra nurodoma suma, kurią reikia sumokėti už visas į sąskaitą užregistruotas transporto priemones iki sutartyje nurodyto ataskaitos laikotarpio pabaigos.

   

  Skirtumai

  Išankstinio mokėjimo sąskaita

  Pareikštinė išankstinio mokėjimo sąskaita (anoniminė)

  Atidėto mokėjimo sąskaita

  Registruotis sistemoje

  Klientų aptarnavimo vietoje pasirašius sutartį

  Nėra registracijos ir sutarties pasirašymo

  Klientų aptarnavimo vietoje pasirašius sutartį

  viaAUTO kaina

  135 Lenkijos zlotų bruto*

  135 Lenkijos zlotų bruto*

  135 Lenkijos zlotų bruto*

  Didziausia Naudotojo sąskaitos papildymo suma

  Naudotojo sąskaitos likutis negali būti didesnis, nei 1000 Lenkijos zlotų, padaugintų iš į sąskaitą užregistruotų transporto priemonių skaičiaus.

  netaikoma

  netaikoma

  Minimali suma, kuria galima papildyti Naudotojo sąskaitą.

  50 Lenkijos zlotų**

  50 Lenkijos zlotų**

  netaikoma

  Mažiausia įspėjimo suma

  20 Lenkijos zlotų padauginta iš tranposto priemonių skaičiaus

  20 Lenkijos zlotų

  netaikoma

  Kas atsitiks, kai sąskaitoje liks mažiausia įspėjimo suma?

  Kai išankstinio mokėjimo sąskaitos likutis nukris žemiau 20 Lenkijos zlotų, tai viaAUTO įrenginys išduos dvigubą garsinį signalą (kai sąskaitos likutis didesnis negu 20 Lenkijos zlotų, viaAUTO įrenginys išduoda vieną garsinį signalą). Kai sąskaitos likutis bus mažesnis nei 20 Lenkijos zlotų (suma, reikalinga pravažiuoti ilgiausią mokamo greitkelio ruožą), nuvažiuojant nuo greitkelio kelio užtvara neatsidarys automatiškai, Naudotojas privalo mokėti rinkliavą rankiniu būdu (pasiimti bilietą įvažiuodamas ir apmokėti jį nuvažiuodamas nuo mokamo greitkelio) arba pasipildyti įrenginio sąskaitą.

  Kai išankstinio mokėjimo sąskaitoje liks registracijos metu nustatytas likutis, šioje transporto priemonėje užmontuotas viaAUTO įrenginys išduos dvigubą garsinį signalą (kai sąskaitos likutis didesnis už mažiausią įspėjimo sumą, viaAUTO įrenginys išduoda vieną garsinį signalą). Kai sąskaitos likutis bus mažesnis nei 20 Lenkijos zlotų (suma, reikalinga pravažiuoti ilgiausią mokamo greitkelio ruožą), nuvažiuojant nuo greitkelio kelio užtvara neatsidarys automatiškai, Naudotojas privalo mokėti rinkliavą rankiniu būdu (pasiimti bilietą įvažiuodamas ir apmokėti jį nuvažiuodamas nuo mokamo greitkelio) arba pasipildyti sąskaitą.

  netaikoma

  Elektroninės rinkliavos mokėjimo terminas

  Į Naudotojo sąskaitą užregistruotoms transporto priemonėms važiuojant mokamų kelių tinklų ruožais priskaičiuoti mokesčiai automatiškai mažina sąskaitos likutį.

  Mokesčiau už transporto priemonių važiavimą mokamų kelių tinklu automatiškai mažina sąskaitos likutį

  Apmokama pasibaigus ataskaitos laikotarpiui, 14-os dienų bėgyje nuo debeto avizos už minimą laikotarpį pateikimo.

  Naudotojo sąskaita

  Sąskaita yra atidaroma kiekvienos pasirašytos sutarties pagrindu. Viena sutartis pasirašoma vienai arba kelioms transporto priemonėms.

  Atidaroma anoniminė sąskaita, atskira kiekvienam įrenginiui

  Sąskaita yra atidaroma kiekvienos pasirašytos sutarties pagrindu. Viena sutartis pasirašoma vienai arba kelioms transporto priemonėms.

  Finansinė garantija

  netaikoma

  netaikoma

  Privaloma – tai gali būti: banko garantija, draudimo garantija, piniginė garantija, atitinkamas laidavimas, pvz. „Flota“ kortelės teikėjo

  Sutarties nutraukimas

  • Sutartį gali nutraukti sistemos operatorius, jei Naudotojas nesilaiko sutartyje nurodytų sąlygų
  • Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių raštišku susitarimu – sutartis nutraukiama nedelsiant

  Jeigu viaAUTO įrenginys nupirktas internetinėje parduotuvėje sklep.viatoll.pl, atsisakant sutarties registruotis viaATOLL sistemoje nebūtina.

  • Sutartį gali nutraukti sistemos operatorius, jei Naudotojas nesilaiko sutartyje nurodytų sąlygų
  • Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių raštišku susitarimu –apie tai kitą šalį įspėjus prieš du mėnesius. Sutartis nutraukiama kalendorinio mėnesio pabaigoje.

  Prieiga prie Klientų aptarnavimo skyriaus

  Užsiregistravęs Naudotojas turi prieigą prie Klientų aptarnavimo skyriaus, kur gali kontroliuoti transporto priemones ir mokesčius, palyginti atliktas oparacijas, taisyti Naudotojo duomenis ir kita;

  Naudotojas turi prieigos prie Klientų aptarnavimo skyriaus galimybę ir gali kontroliuoti pravažiavimus ir lėšas bei  generuoti atliktų operacijų sąrašą.

  Užsiregistravęs Naudotojas turi prieigą prie Klientų aptarnavimo skyriaus, kur gali kontroliuoti transporto priemones ir mokesčius, palyginti atliktas oparacijas, taisyti Naudotojo duomenis ir kita.

  * reklamos kaina 25 PLN

  ** akcijos metu minimalus papildymas 20 Lenkijos zlotų