KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRAS
800 101 101

(Nemokamas numeris skambinantiesiems iš fiksuotojo tyšio telefonų Lenkijoje)

+48 22 521 10 10

(Mokamas numeris skambinantiesiems iš mobiliojo ryšio telefonų arba užsienio)

Garantijos skaičiuoklė

  Vartotojas naudojantis sąskaita pagal atidėliojimo būdą, turi suteikti atitinkamą saugumą visoms numatomoms sąnaudoms.

  Ši garantija gali būti formos:

  • neatšaukiamos, besąlygiškos ir sumokamos pagal pirmą pareikalavimą banko garantija,
  • neatšaukiamos, besąlygiškos ir sumokamos pagal pirmą pareikalavimą draudimo garantija,
  • piniginės.

  Tuo atveju, kai vartotojas naudoja tinkamas garantijas iš Fleet Card teikėjo pusės, būtent tokia apsauga yra privaloma.

  Naudotojas yra įpareigotas išlaikyti ir papildyti garantiją per visą Susitarimo laikotarpį, atsižvelgiant į visus numatytus atvejus nurodytus "General Terms and Conditions of a Post-Pay Account User Agreement (viaAUTO)" (GIC). Ten taip pat yra tiksli formulė kaip apskaičiuoti garantiją.

  Norėdami rankiniu būdu apskaičiuoti mokėtiną garantijos sumą turite žemiau įvesti užregistruotos transporto priemonės skaičių ir vidutinį transporto priemonės nuvažiuotų kilometrų per mėnesį skaičių.