KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRAS
800 101 101

(Nemokamas numeris skambinantiesiems iš fiksuotojo tyšio telefonų Lenkijoje)

+48 22 521 10 10

(Mokamas numeris skambinantiesiems iš mobiliojo ryšio telefonų arba užsienio)

Dokumentai, reikalingi transporto priemonės registracijos metu – išankstinio mokėjimo sąskaita

  Priklausomai nuo sąskaitos rūšies Naudotojas turi pateikti šią informaciją / dokumentus:

  - personalizuota išankstinio mokėjimo sąskaita:

  • Asmens tapatybės kortelė arba pasas,
  • Transporto priemonės valstybinis numeris,
  • Įgaliojimas sutarčiai pasirašyti (jeigu sutartį sudaro trečias asmuo kito subjekto/ asmens vardu),
  • Savininko pavardė ir vardas, kontaktiniai duomenys (adresas, el. paštas, telefono numeris), jeigu transporto priemonės savininkas yra įmonė – įmonės duomenys: įmonės pavadinimas, adresas, įmonės teisinė forma, Mokesčių mokėtojo kodas, įmonę atstovaujančio asmens asmens tapatybės kortelės arba paso numeris ir serija bei įmonės registracijos dokumentas (Šalies teismų registro numeris arba Verslo registro išrašas arba įmonių registro išrašo kopija arba kitas įmonės registrcijos dokumentas).

  - anonimonė išankstinio mokėjimo sąskaita: nereikalingi jokie dukumentai ir informacija