KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRAS
800 101 101

(Nemokamas numeris skambinantiesiems iš fiksuotojo tyšio telefonų Lenkijoje)

+48 22 521 10 10

(Mokamas numeris skambinantiesiems iš mobiliojo ryšio telefonų arba užsienio)

Žodynėlis

  Kelių mokestis - tai mokestis už važiavimą pasirinktais Generalinei krašto kelių ir greitkelių direkcijai pavaldžių mokamų greitkelių ruožais, renkamas rankiniu būdu kelių rinkliavos postuose. Elektroninės rinkliavos įvedimo ir galiojimo teisinis pagrindas yra Mokamų greitkelių ir Valstybinio Kelių Fondo įstatymas (oficialusis leidinys „Dziennik Ustaw“ 1994, Nr. 127, poz. 627 su vėlesn. pakeit.). Vairuotojai, vairuojantys transporto priemones ir transporto priemonių junginius, kurių bendras leistinas svoris mažesnis arba lygus 3,5 tonos, gali mokėti rankiniu būdu rinkliavos postuose arba elektroniniu būdu viaTOLL sistemoje.

  Mokami ruožai – tai pasirinkti Kelių ir greitkelių generalinei direkcijai pavaldžių mokamų greitkelių ruožai, kuriuose renkamas kelių mokestis ir kuriuose vairuotojams, vairuojantiems transporto priemones ir transporto priemonių junginius, kurių bendras leistinas svoris mažesnis arba lygus 3,5 tonos, bus prieinama elektroninio mokėjimo paslauga (viaTOLL)

  Transporto priemonė ar transporto priemonių junginys, kurių bendroji leistina masė ≤ 3,5 tonos - tai transporto priemonės, už kurias privaloma mokėti kelio mokestį mokamuose greitkeliuose. Nuo 2012 m. birželio 1 d. tų transporto priemonių vairuotojai galės naudotis elektroninių mokėjimų paslauga viaTOLL. Prie tokių transporto priemonių visų pirma priskiriama :

  • lengvieji automobiliai ir lengvieji automobiliai su priekaba, kurių bendroji leistina masė ≤ 3,5 tonos;
  • komercinis automobilis ir komercinis automobilis su priekaba, kurių bendroji leistina masė ≤ 3,5 tonos;
  • lengvasis automobilis, skirtas ne daugiau kaip 8 keleiviams ir 1 vairuotojui vežti ir lengvasis automobilis su priekaba, kurių bendroji leistina masė ≤ 3,5 tonos.