KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRAS
800 101 101

(Nemokamas numeris skambinantiesiems iš fiksuotojo tyšio telefonų Lenkijoje)

+48 22 521 10 10

(Mokamas numeris skambinantiesiems iš mobiliojo ryšio telefonų arba užsienio)

Jūsų nuomonė mums svarbi

05.01.2018

Skirsnyje „Kontaktai” patalpinome klientų aptarnavimo vertinimo anketą. Anketos rezultatai padės mums apibrėžti mūsų Distribucijos punktų, Klientų aptarnavimo punktų, Klientų skambučių aptarnavimo punktų ir internetinės svetainės stiprias ir silpnas puses. 

Surinkta informacija leis nustatyti sritis, kurias reikia patobulinti, ir įvesti pakeitimus ten, kur jie bus reikalingi. Ši anketa padės mums geriau suprasti mūsų naudotojų poreikius ir pritaikyti mūsų veiksmus jiems patenkinti. Nuoširdžiai dėkojame už laiką, skirtą anketos užpildymui.